Uiterste datum aanleveren wachttijden opgeschoven naar 30 november 2022

Uiterste datum aanleveren wachttijden opgeschoven naar 30 november 2022

24-11-2022 Print

In de nieuwsbrief van 27 oktober jl. schreven we over de vele meldingen van LVVP-leden over het aanleveren van de wachttijden via het nieuwe Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Inmiddels hebben we een reactie van de NZa ontvangen én is de uiterste aanleverdatum een maand verschoven, naar 30 november 2022.

Tot en met 30 november 2022 de tijd om wachttijden aan te leveren
De NZa geeft op haar website aan dat u nog tot en met 30 november de tijd heeft om de wachttijden aan te leveren. Het is niet meer mogelijk om de wachttijden over oktober 2022 aan te leveren. Meer informatie over het aanleveren van de wachttijden vindt u in de bijbehorende informatiekaart. Bekijk ook de veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Reactie NZa op gemelde problemen met aanleveren wachttijden via Zorgbeeldportaal
De NZa heeft gereageerd op de door de LVVP gemelde problemen met het aanleveren van wachttijden via het nieuwe Zorgbeeldportaal. We zijn in gesprek met de NZa om waar mogelijk en nodig mee te denken met de inrichting van het Zorgbeeldportaal. De reactie van de NZa kunt u hieronder integraal lezen:

“Via jullie nieuwsbrief hebben wij vernomen dat vrijgevestigden problemen ervaren met het aanleveren van wachttijden via het Zorgbeeldportaal. Graag willen wij hier in deze mail op reageren, in de hoop daarmee een aantal onduidelijkheden weg te nemen. Wij hopen dat jullie deze informatie zullen delen met jullie leden.

Manier van aanleveren
Sinds 1 oktober 2022 moeten zorgaanbieders wachttijden aanleveren via het Zorgbeeldportaal (en niet meer via Vektis/Vecozo). We begrijpen dat dit vragen oproept. Daarom hebben we de meeste gestelde vragen over het aanvragen van een Zorgbeeld-account en het aanleveren van de wachttijden beantwoord op onze website. Zie Vraag en antwoord aanleveren wachttijden ggz. Verder is ons Informatie- en Contactcentrum bereikbaar via Whatsapp op telefoonnummer (088) – 770 87 70. Daar is het nu drukker dan normaal. Hierdoor konden sommige aanbieders hun wachttijden niet tijdig voor 31 oktober aanleveren. Als dit buiten hun schuld was, dan rekenen wij hen dit uiteraard niet aan. Vanaf 1 november 2022 kunnen aanbieders hun wachttijden over november aanleveren. Dit kan tot en met 30 november 2022. Naar aanleiding van vragen en signalen die wij de komende tijd ontvangen kijken we of we het uitvraagformulier en de handleiding nog kunnen verbeteren.

Welke gegevens
De transparantieregeling is inhoudelijk niet gewijzigd. Aanbieders leveren in het Zorgbeeldportaal dezelfde gegevens aan als dat ze in Vektis deden, en met dezelfde frequentie. We hebben uiteraard wel oog voor aanpassingswensen. In 2021 hebben we de Transparantieregeling geëvalueerd en begin dit jaar hebben we tijdens een ronde tafel datawensen geïnventariseerd. Deze wensen, en de punten die de LVVP aankaart, nemen we mee in de ontwikkeling van het ggz-dashboard waar het Integraal Zorgakkoord (IZA) naar verwijst. Tenslotte hebben we structurele gebruikersoverleggen om van gebruikers te horen hoe de regeling in de praktijk uitpakt. Ook deze ervaringen kunnen reden zijn om de Transparantieregeling aan te passen. We nodigen partijen uit de achterban van de LVVP uit om hierbij aan te sluiten.

Dubbele uitvraag
Wij zijn in gesprek met Vektis en ZN over het doorleveren van de wachttijdinformatie. In beginsel moeten zorgverzekeraars gebruikmaken van de informatie die ggz-aanbieders op basis van de Transparantieregeling aanleveren en niet de informatie ook nog rechtstreeks bij aanbieders uitvragen. Wij zullen zorgverzekeraars daarom hierop aanspreken en hen vragen waarom zijzelf ook informatie uitvragen.”

Ook interessant

Kwaliteitsstatuut: download en bewaar uw oude versies!

Nog geen ks 3.0? Gebruik de LVVP-invulhulp op Mijn LVVP.

Lees meer

Problemen met declareren onderlinge dienstverlening

Loopt u tegen dit probleem aan, meld dit dan bij de verzekeraar en zet de LVVP in de cc.

Lees meer