Uitslag poll: krappe omzetplafonds leiden tot onderbenutting van behandelpotentieel

Uitslag poll: krappe omzetplafonds leiden tot onderbenutting van behandelpotentieel

22-01-2024 Print

De wachttijden in de ggz rijzen de pan uit. Er zijn allerlei factoren die daarbij een rol (kunnen) spelen, waaronder de omzetplafonds en andere beperkende maatregelen van zorgverzekeraars. Daarom heeft de LVVP aan de leden hierover een pollvraag gesteld. In dit artikel leest u de uitslag.

 

De pollvraag luidde: Heeft u in 2023 te maken gehad met omzetplafonds of maximum aantal gecontracteerde uren en heeft u als gevolg daarvan een patiëntenstop moeten instellen voor patiënten van één of meer zorgverzekeraars?

Van de respondenten die gecontracteerd werken, geeft een kleine 60% aan dat zij geen patiëntenstop hebben hoeven instellen voor patiënten van één of meer zorgverzekeraars vanwege omzetplafonds of maximum aantal gecontracteerde uren.

Echter, het aandeel respondenten dat hier wel mee te maken kreeg, is aanzienlijk, namelijk ruim 40%). Met name zien we dit bij contractanten van CZ en VGZ:

  • Ja, ik heb vanwege het maximum aantal gecontracteerde uren een patiëntenstop in moeten stellen voor verzekerden bij CZ. = 17%
  • Ja, ik heb vanwege het omzetplafond een patiëntenstop in moeten stellen voor verzekerden bij VGZ. = 18%
  • Ja, ik heb vanwege het omzetplafond een patiëntenstop in moeten stellen voor verzekerden bij Zilveren Kruis = 6%

 

We zien dat het percentage bij Zilveren Kruis lager uitvalt; de reden is dat ZK een fors ruimer omzetplafond hanteert van € 75.000. Deze percentages laten zien dat er sprake is van onbenut behandelpotentieel onder vrijgevestigden. In deze tijden van lange wachttijden is dit haast ethisch niet te verantwoorden. We roepen zorgverzekeraars dan ook met klem op om hun beleid ten aanzien van het hanteren van omzetplafonds te heroverwegen en vrijgevestigde ggz-aanbieders meer budgetruimte te geven om hun verzekerden de zorg te bieden die zij nodig hebben en waarvoor zij zich bij hen verzekerd hebben. Als er oprechte zorg en betrokkenheid is bij al die mensen die op de wachtlijst staan om zorg te krijgen, moeten zorgverzekeraars echt hun restrictieve beleid loslaten.

Ook interessant

Online lunchoverleggen regionale samenwerking: de ontwikkelingen gaan razendsnel!

Werkt u in de regio Arnhem, West-Brabant of Midden-Brabant? Sluit dan aan bij het online lunchoverleg!

Lees meer

Check of u de actuele tarievenlijst gebruikt en voorkom afwijzing van uw declaraties

e NZa heeft echter op 7 november 2023 een nieuwe tarievenlijst gepubliceerd. Dit is de geldende tarievenlijst.

Lees meer