Update regionalisering: lunchoverleggen versterken de regionale samenwerking

Update regionalisering: lunchoverleggen versterken de regionale samenwerking

21-03-2024 Print

In alle regio’s werken zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines samen om het hoofd te bieden aan de wachttijdenproblematiek in de ggz. Ze organiseren overlegtafels, proberen mensen op een andere plek of op een andere manier sneller hulp te bieden en ze ontplooien nieuwe initiatieven die het wachten verzachten. Helaas zijn de vrijgevestigden in veel regio’s (nog) niet betrokken bij deze samenwerkingsinitiatieven. Gelukkig komt hier wel verandering in. De online lunchoverleggen die de LVVP in de regio organiseert, dragen hieraan bij.

De LVVP heeft inmiddels zes regiobijeenkomsten georganiseerd; binnenkort komen daar nog vier overleggen bij. Deze online lunchoverleggen zijn bedoeld om de vrijgevestigden bij elkaar te brengen en te informeren over de ontwikkelingen in hun regio. Indien beschikbaar komt de voorzitter van de regionale taskforce of een versneller namens de taskforce tijdens de online lunchoverleggen iets vertellen over de samenwerkingsinitiatieven in de regio.

In de volgende regio’s heeft intussen een online lunchoverleg plaatsgevonden:

  • Drenthe
  • Amsterdam
  • Midden-Brabant
  • West-Brabant
  • Arnhem
  • Nijmegen

 

Er was vrijwel overal sprake van een grote opkomst. Tijdens de online lunchoverleggen zijn kartrekkers opgestaan die deel (gaan) nemen aan de overlegtafels. Ook is in deze regio’s een WhatsApp groep voor vrijgevestigden aangemaakt om onderling informatie uit te wisselen. In Nijmegen en Brabant is men al voor een tweede keer bij elkaar geweest.

In de volgende regio’s staat voor de komende maand een lunchoverleg gepland:

  • 26 maart – Achterhoek en De Liemers
  • 2 april – Apeldoorn
  • 4 april – Zuid-Holland Noord
  • 10 april – Zutphen

 

Wilt u aan een van deze bijeenkomsten deelnemen? Meldt u dan aan via regio@lvvp.info.

Wilt u ook regionaal in gesprek?
Wanneer u ook met u collega-vrijgevestigden wilt overleggen hoe de stem van de vrijgevestigden een volwaardige plek kan krijgen in de regionale samenwerking, laat het ons weten via regio@lvvp.info.

Weten wat er in uw regio gebeurt?
Neem een kijkje op uw regiopagina op de LVVP-website.

Ook interessant

Contract Zorg en Zekerheid: langer doorbehandelen toch mogelijk

Op aandringen van de LVVP heeft Zorg en Zekerheid de te strakke begrenzing wat laten vieren.

Lees meer

Werken mét of áls zzp’er: veel ontwikkelingen, maar ook nog veel onduidelijkheid

Modelovereenkomsten LVVP geven in 2024 nog houvast, status in 2025 niet duidelijk.

Lees meer