Update special zorginkoopbeleid 2021; visitatieverplichting Menzis en VGZ vervalt

Update special zorginkoopbeleid 2021; visitatieverplichting Menzis en VGZ vervalt

25-06-2020 Print

De eerder gepubliceerde jaarlijkse special zorginkoopbeleid is geactualiseerd. De LVVP heeft de door ons opgestelde analyses van alle elf zorgverzekeraars ter commentaar aan de betreffende zorgverzekeraars voorgelegd. Een aantal verzekeraars heeft gereageerd. De reacties leverde verheldering op over een aantal voorwaarden waar wij vragen bij hadden. De LVVP heeft de reacties verwerkt in de special (te downloaden op Mijn LVVP). Wij verwachten de komende weken ook van de overige verzekeraars een reactie te ontvangen. Als dat leidt tot wijziging van onze analyses, zullen wij u over de update berichten.

Stimuleren of frustreren?
Een belangrijk onderdeel van onze ‘meetlat’ dit jaar is in hoeverre zorgverzekeraars het sluiten van een contract stimuleren of (deels) frustreren. De hoofdconclusie op dit onderwerp vindt u in het kader op pagina 2. Met regelmaat voeren we gesprekken met alle zorgverzekeraars; zij zijn dus op de hoogte van de visie van de LVVP. U kunt de actuele special zorginkoopbeleid downloaden op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Menzis en VGZ schorten voorwaarde visitatiecertificaat op
Zorgverzekeraars Menzis en VGZ gaven eerder aan dat zij het hebben van een geldig visitatiecertificaat verplicht wilden stellen voor het sluiten van een contract voor 2021. Op verzoek van de LVVP hebben beide verzekeraars deze eis opgeschort. Leden die nog geen certificaat hebben, kunnen dus wel een contract sluiten met Menzis en VGZ. Door de coronacrisis konden de fysieke visitatiebijeenkomsten noodgedwongen geen doorgang vinden, waardoor niet alle leden voor het komende kalenderjaar over een geldig certificaat kunnen beschikken.
Leden met een visitatiecertificaat dat geldig is tot en met 2020, hebben een jaar verlenging gekregen. De LVVP heeft de betreffende leden hiervoor een verlengingscertificaat toegestuurd.
Overigens is de LVVP druk doende om de visitaties online te organiseren; de leden worden hierover op de hoogte gehouden.

Ook interessant

Groeiende onrust over nieuwe wetsvoorstel dat vrije artsenkeuze raakt

Niet alleen de LVVP, ook de stichting handhaving vrije artsenkeuze, de LHV en de VvAA zijn in toenemende mate

Lees meer

Continuïteitsbijdrage aan te vragen vanaf 23 juni 2020

Voor ggz-aanbieders met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro is nu een aangepaste regeling, die rekening h

Lees meer