Versie 2 van het LVVP-contractenoverzicht beschikbaar

Versie 2 van het LVVP-contractenoverzicht beschikbaar

19-10-2023 Print

Vandaag publiceren we de tweede versie van het contractenoverzicht op onze website. In deze nieuwe versie zijn de volgende vier verzekeraars toegevoegd: a.s.r., CZ, Salland Zorgverzekeraar en Zorg en Zekerheid. We constateren dit jaar opvallend veel slordigheidjes en onzorgvuldigheden. Er is blijkbaar weinig aandacht voor de contractering van vrijgevestigde, digitaal gecontracteerde zorgaanbieders, terwijl zorgverzekeraars claimen dat zij contracteren op basis van kwaliteit.

In de volgende versie van het contractenoverzicht zal de informatie over Caresq worden opgenomen. Caresq heeft alleen voor nieuw gecontracteerde zorgaanbieders enkele wijzigingen in het contract aangebracht. Zorgaanbieders die in 2023 al een contract met Caresq hadden, hebben toen namelijk een tweejarig contract – voor 2023 en 2024 – getekend.

We constateerden onder andere de volgende slordigheden in de contractering voor 2024:

  • a.s.r. voegde een verkeerde bijlage toe, namelijk het “zorgaanbieder specifiek deel II” wat voor instellingen was i.p.v. vrijgevestigden. Hierover heeft a.s.r. een mailing verstuurd; in Vecozo staat nu naast de verkeerde versie ook de juiste versie.
  • Caresq gaf in haar versie van de uniforme declaratieparagraaf aan dat eventueel te veel ontvangen voorschot door de zorgaanbieder binnen veertien kalenderdagen terugbetaald moet worden. Echter in de uniforme declaratieparagraaf wordt hiervoor een termijn van dertig kalenderdagen gehanteerd. Dit hebben wij aan Caresq gemeld en de zorgverzekeraar verzocht om ook de afgesproken termijn van dertig kalenderdagen te hanteren. Caresq heeft aangegeven dat hier inderdaad 30 kalenderdagen in plaats van 14 kalenderdagen vermeld had moeten staan. Caresq zal dan ook 30 kalenderdagen hanteren, ongeacht de termijn die in het contract vermeld staat. Indien er leden zijn die een op dit punt aangepast contract wensen, dan kunnen zij een mail sturen naar zorginkoop@caresq.nl.
  • Salland Zorgverzekeraar was vergeten de uniforme declaratieparagraaf toe te voegen aan het contract. Zij hebben deze inmiddels in Vecozo geplaatst.
  • Zorg en Zekerheid (Z&Z) heeft een tarievenlijst verspreid waarbij de tarieven voor groepstherapie ontbraken. Nadat we deze zorgverzekeraar hierop geattendeerd hebben, heeft Z&Z de nieuwe lijst in Vecozo gezet; deze bleek echter enige tijd niet zichtbaar.
  • Daarnaast zijn er een aantal zorgverzekeraars die nog in het contract vermelden dat de wachttijdinformatie moet worden aangeleverd in Vektis, terwijl dit natuurlijk in het Zorgbeeldportaal van de NZa dient te gebeuren.
  • Veel zorgverzekeraars geven aan dat er alleen verzekerde zorg geleverd mag worden. Zorgverzekeraars blijken vergeten te zijn dat aanpassingsstoornissen, psychoanalyse en relatietherapie geen verzekerde zorg is, maar wel degelijk zorg is die patiënten willen ontvangen. Deze zorg moet geleverd kunnen worden en uiteraard rechtstreeks bij de patiënt in rekening worden gebracht.
  • Sommige zorgverzekeraars blijken niet op de hoogte van bijlage C van het Kwaliteitsstatuut waarin de afbakening van de vrijgevestigde praktijk versus de instelling in lijn wordt gebracht met de Wtza. Zij hanteren een andere afbakening.

Ook interessant

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer

Minister Helder neemt onderzoeksrapport ‘Stop de stapeling’ in ontvangst

'Ik heb besloten eerder met pensioen te gaan.' Citaat uit het rapport van een anonieme psychotherapeut.

Lees meer