Versie 5 LVVP-contractenoverzicht gepubliceerd

Versie 5 LVVP-contractenoverzicht gepubliceerd

27-10-2022 Print

We werken stug door aan het LVVP-contractenoverzicht en publiceren vandaag versie 5 op Mijn LVVP. Hierin zijn nieuw opgenomen a.s.r., DSW en Zorg & Zekerheid. In dit artikel leest u welke (sluitings)data voor u van belang zijn, de reactie van VGZ op de vragen van leden over de vroege sluitingsdatum en wat we met Menzis hebben afgesproken over de eis om een geldig visitatiecertificaat te uploaden.

Belangrijke (sluitings)data op een rijtje
Onderstaande data zijn voor u van belang in het contracteerproces:

  • 1 november: a.s.r., Caresq, ONVZ, Zorg en Zekerheid
  • 9 november: VGZ (vóór 17:00 uur!) en ENO
  • 10 november: Zilveren Kruis
  • 12 november: CZ, Menzis

 

Voor DSW geldt: Na het doorlopen van de contractmodule GGZ heeft u 6 weken de tijd om het contract te bestuderen en te ondertekenen.

VGZ komt niet terug op strakke deadline
Eerder bleek dat VGZ een behoorlijk strakke deadline hanteerde als sluitingsdatum voor een contract. Een aantal LVVP-leden voelde zich overvallen, omdat de datum eerder lag dan in voorgaande jaren. Wij hebben bij VGZ aangegeven dat dit speelt en gevraagd of er mogelijkheid is om de datum nog iets naar achteren te schuiven. VGZ heeft op dit verzoek als volgt gereageerd:

Wij zijn niet voornemens om een algemene uitzondering te maken. Zoals de NZa ook aangeeft, heeft VGZ gehandeld in overeenstemming met de Regeling TH/NR-021 Transparantie zorginkoopproces Zvw door tijdig te communiceren én via de daarvoor aangewezen kanalen.

Wij kunnen melden dat inmiddels 85% van onze gewenste contracteergraad voor de vrijgevestigden is behaald. VGZ kan dan ook voldoen aan haar zorgplicht. In de aanloop naar én tijdens de contractering hebben wij zorgaanbieders regelmatig geïnformeerd en gestimuleerd tijdig de vragenlijst in te vullen en af te ronden. Zo zijn er de standaard herinneringen via Vecozo om de vragenlijst tijdig af te ronden. VGZ heeft in haar inkoopbeleid de planning van de contractering duidelijk opgenomen en dit ook op haar website vermeld. Daarbovenop zijn nog drie additionele mailings verzonden waarin we aandacht vragen voor de verkorte tijdslijnen. Het gaat om een mailing voor de start van de contractering op 23 augustus jl. en twee tijdens de contractering op 1 september en 26 september jl. Bovendien hebben wij nog een uiterste inspanning gedaan door alle vrijgevestigden waarvan de vragenlijst nog niet bevestigd was – in de week voor het sluiten van de vragenlijst – telefonisch te benaderen en hen verzocht om alsnog binnen de gestelde termijn de vragenlijst af te ronden.

Wij hebben de uiterlijke contracteertermijn ten opzichte van vorig jaar vervroegd omdat wij zorgaanbieders voldoende tijd willen bieden om het contractaanbod te beoordelen en te accepteren/weigeren. Dit is in lijn met de opmerking van de NZa dat zorgaanbieders minimaal 4 weken de gelegenheid moeten hebben om het contractaanbod te beoordelen.

In specifieke gevallen, indien er sprake is van overmacht, kan er een uitzondering worden gemaakt. Als zorgaanbieders van mening zijn dat het te laat afronden van de VGZ vragenlijst buiten hun invloedssfeer lag, vernemen we graag een duidelijke onderbouwing en zullen we dit beoordelen en eventueel alsnog de vragenlijst heropenen. Wij merken hierbij wel op dat de inkoopprocedure waaronder het invullen van de vragenlijst en de bijbehorende deadline al sinds 1 april jl. bekend zijn. Daarnaast hebben wij zorgaanbieders herhaaldelijk geïnformeerd en gestimuleerd om de vragenlijst zo snel mogelijk af te ronden. Het belang van contracteren dient door beide contractpartijen erkend te worden. Daar hoort ons inziens bij dat er tijdig kennis wordt genomen van de gestelde deadlines en daarop tijdig geacteerd wordt. Tegen deze achtergrond beoordelen wij een verzoek om uitzondering op de gestelde deadlines.”

Deadline Menzis voor het uploaden van een geldig visitatiecertificaat
Leden die aan het einde van dit kalenderjaar hun visitatie afronden, beschikken niet op tijd over een geldig visitatiecertificaat, dat nodig is voor het sluiten van een contract met Menzis. Daarom hebben we met Menzis het volgende afgesproken over het uploaden van een geldig visitatiecertificaat:

“Alle leden die een contract willen met Menzis, worden verzocht om vóór 12 november 2022 de vragenlijsten van Menzis in te vullen en te bevestigen. Als u in december 2022 wordt gevisiteerd (en de beoordeling (en het certificaat) in januari 2023 krijgt), willen we u vragen de gehele vragenlijst te doorlopen en zoveel mogelijk in te vullen. Op de plek waar u gevraagd wordt het visitatiecertificaat te uploaden, kunt u tijdelijk een ander document uploaden. Zo kunt u alvast het tariefpercentage zien dat u gaat ontvangen en kunt u nog evt. vragen stellen hierover aan Menzis. Zorg ervoor dat u de vragenlijst aan het einde nog niet bevestigt, maar wacht hiermee tot eind januari zodat u het juiste visitatiecertificaat kunt uploaden. Menzis houdt tot 31 januari 2023 de vragenlijst voor u open, indien deze situatie bij u speelt.”

Ook interessant

Veel vragen over het aanleveren van wachttijden bij het NZa zorgbeeldportaal

De LVVP heeft dit in verschillende overlegorganen aangegeven en hamert op een duidelijk NZa-portaal en zo min

Lees meer

K+V zoekt voor de LVVP een beleidsmedewerker

Door het aanstaande pensioen van een van de medewerkers, komt er ruimte voor deze rol.

Lees meer