VGZ biedt excuses aan en wijzigt beleid

VGZ biedt excuses aan en wijzigt beleid

05-11-2018 Print

Inzet medebehandelaren volgens Zorginstituut Nederland wel mogelijk

Voor haar standpunt dat de inzet van medebehandelaren in de vrijgevestigde setting niet mogelijk is, verwijst VGZ naar sectie II van het kwaliteitsstatuut. Dat is niet juist. Al eerder stelde de LVVP hierover vragen aan het Zorginstituut Nederland. Deze gaf daarop aan dat de inzet van medebehandelaren, ook wel hulppersoneel genoemd, in de vrijgevestigde setting wel mogelijk is.

 

Hulppersoneel inschakelen bij de behandeling

In sectie I van het kwaliteitsstatuut staat beschreven dat een professional de grenzen van zijn expertise moet kennen en waar nodig hulppersoneel moet inschakelen. Deze sectie is op alle aanbieders van toepassing. In sectie II staat ook dat de tekst van sectie II aanvullend is op die van sectie I. Verder staat er in sectie II het volgende: “3.2 Samenwerking vraagt goede afspraken. Indien de zorgbehoefte van de patiënt/cliënt er om vraagt, moet de vrijgevestigde andere zorgverleners inschakelen bij de behandeling. De vrijgevestigde praktijk spreekt dan met de andere zorgverlener(s) af wie voor de patiënt de regiebehandelaar is.”

 

VGZ biedt excuses aan en wijzigt beleid

Aanvragen voor een verhoging van het omzetplafond vanwege de gewenste inzet van medebehandelaren werden door VGZ tot voor kort niet gehonoreerd. Ten onrechte, zo blijkt nu achteraf. VGZ geeft aan dat “zij intern inmiddels ook de inzet van medebehandelaren bekeken hebben en dat zij tot dezelfde conclusie komen”. VGZ biedt vervolgens welgemeende excuses aan voor het foutief informeren op dit punt en zegt toe dat zij, na dit hernieuwde inzicht, de werkwijze voor het beoordelen van verhogingsaanvragen in bredere zin aanpast.

Ook interessant

Informeer cliënten direct over kosten

Als een cliënt in behandeling gaat in de ggz, dan is hij over het algemeen het eigen risico ...

Lees meer

NZa start kostprijsonderzoek ggz en fz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start een kostprijsonderzoek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz). Meedoen is verplicht. ...

Lees meer