VGZ en CZ schaffen in 2025 omzetplafond dan wel maximumuren plafond af

VGZ en CZ schaffen in 2025 omzetplafond dan wel maximumuren plafond af

02-05-2024 Print

We zijn bijna rond met het analyseren van het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars voor 2025. Het eindresultaat is de jaarlijkse LVVP-special zorginkoopbeleid, die we binnenkort publiceren voor onze leden. Hierop vooruitlopend melden we alvast dat VGZ en CZ het omzetplafond voor 2025 hebben afgeschaft. Helaas blijft zorgverzekeraar Zilveren Kruis volgend jaar wel werken met een omzetplafond.

VGZ
Dit staat er in het inkoopbeleid van VGZ voor 2025:

“Zorgkostenplafond vrijgevestigde praktijken
Bij het inkopen van zorg voor 2025 hanteren we [..] voor vrijgevestigde praktijken met een AGB-code startend met de cijfers ‘94’ [..] geen zorgkostenplafond bij het inkopen van zorg voor 2025.”

CZ
Dit staat in het inkoopbeleid van CZ over het maximumuren plafond:

“2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025
In 2025 contracteren wij vrijgevestigde praktijken zonder maximale praktijkuren of omzetplafond.”

Zilveren Kruis werkt nog wel met een omzetplafond
In het inkoopbeleid van Zilveren Kruis voor 2025 staat het volgende over het omzetplafond:

“We spreken een omzetplafond af voor de zorg die u levert.
U vindt de hoogte van het omzetplafond in het inkoopportaal van VECOZO. De omzetplafonds zijn niet onderhandelbaar.”

We zijn teleurgesteld dat Zilveren Kruis in deze tijd van veel te lange wachttijden toch het omzetplafond in stand houdt, zeker gezien de recente aanwijzing van de NZa.

Let op: voor 2024 dus nog wel omzet- c.q. maximumuren plafond!
Voor 2024 hanteren VGZ en CZ, en dus ook Zilveren Kruis, dus nog wel een plafond! Monitor dit jaar dus goed uw omzet c.q. uren voor deze verzekeraars, want een overschrijding betekent terugvordering.

Ook interessant

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer

10 jaar LVVP: doe mee aan de kunstwedstrijd!

Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ‘Er zijn (geen) grenzen!’

Lees meer