VGZ volgt beleid Ohra bij vergoeding ggz door ongecontracteerde zorgaanbieders

VGZ volgt beleid Ohra bij vergoeding ggz door ongecontracteerde zorgaanbieders

10-11-2022 Print

De LVVP krijgt veel vragen van verontruste leden over het bericht van VGZ dat zij de zuivere restitutiepolis per 1 januari 2023 afschaft. VGZ volgt hierin het beleid van Ohra, een label van CZ Groep, en maximeert vergoeding voor ggz bij ongecontracteerde zorgaanbieders. De ongecontracteerde ggz wordt hiermee geframed als ondoelmatig en duur. En dat is niet terecht.

Niet alleen onze leden zijn verontrust, ook maatschappelijk zie we hierover onrust ontstaan. Zo heeft het tv-programma Radar een artikel gepubliceerd waarin een en ander duidelijk beschreven staat. We halen hier een citaat uit dat artikel aan van MIND-directeur Marjan ter Avest:

“MIND, de koepel van cliënten- en naastenorganisaties in de ggz, is geschokt door deze ontwikkeling, zegt directeur Marjan ter Avest. ‘Zorgverzekeraars sturen hiermee aan op gecontracteerde zorg terwijl ongecontracteerde behandelaren in de ggz zorg bieden die net zo goed is en vaak beter aansluit op de behoefte van cliënten.’
Maar niet alleen het inhoudelijke maatwerk wordt lastiger. ‘Als de ongecontracteerde zorg wegvalt of onbereikbaar wordt, lopen de wachtlijsten in de ggz nog verder op’, vreest Ter Avest. De vraag naar zorgverleners mét een contract wordt dan immers groter. ‘Mensen moeten dan nog langer wachten tot zij de hoognodige zorg krijgen.” (bron

Wat verandert VGZ?
Op de website van VGZ is het volgende te lezen:

“Een combinatieverzekering is voor een deel een restitutieverzekering en voor een deel een naturaverzekering.

  • Gaat u naar een zorgverlener met contract? Dan vergoeden wij 100%.
  • Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan vergoeden wij 100% tot maximaal van het marktconform tarief.
  • Heeft u geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of verpleging en verzorging nodig? Dan vergoeden wij 100% als u kiest voor een zorgverlener met contract. En 90% bij een zorgverlener zonder contract.

 

VGZ volgt hiermee het beleid van Ohra, een label van CZ Groep, die vorig jaar al de vergoeding voor ongecontracteerde ggz maximeerde tot 75%. Overigens was ONVZ nóg eerder en stelde voor het contractjaar 2021 een maximale (absolute) vergoeding voor ggz vast.

Voor leden die geen contracten hebben met (deze) verzekeraars en die wel veel verzekerden van VGZ behandelen, kan dit gevolgen hebben. Patiënten moeten namelijk fors (meer) gaan bijbetalen, wat voor hen een aanleiding kan zijn om over te stappen naar een gecontracteerde ggz-aanbieder. Een zorgelijke ontwikkeling, waar we helaas weinig aan kunnen doen. Het is een gegeven waar u rekening mee moet houden. Zolang zorgverzekeraars hun beleid maar tijdig kenbaar maken aan hun verzekerden, kan dit gewoon. Een verzekerde kan immers nog overstappen.

Onterechte negatieve framing
De negatieve framing van de ongecontracteerde ggz is echter aantoonbaar onterecht. Zorgverzekeraars richten zich liever op het oplossen van non-problemen in plaats van aandacht te besteden aan een echt probleem: inkopen van voldoende goede zorg om de wachtlijsten weg te werken. Zorgverzekeraars verwachten van zorgaanbieders dat zij evidence-based werken op basis van data; zelf maken ze echter geen evidence-based beleid op basis van de beschikbare data. We zetten daarom de feiten* maar weer eens op een rij:

  • Volgens de staatssecretaris leveren 30 grotere ggz-zorgaanbieders maar liefst de helft van de ongecontracteerde zorg in de ggz.
  • De staatssecretaris van VWS constateert dat er een groot verschil is tussen zorgverzekeraars voor wat betreft gecontracteerd en ongecontracteerd werken in de ggz. Daar ligt blijkbaar de belangrijkste oorzaak van ongecontracteerd werken, niet bij de zorgaanbieders.
  • Ook blijkt uit het Vektis-onderzoek dat voor de meeste diagnoses ongecontracteerde zorg goedkoper is dan gecontracteerde zorg.
  • Uit onderzoek door Significant in opdracht van VWS blijkt de geleverde zorg van gecontracteerde zorgaanbieders niet minder doelmatig of kwalitatief slechter zijn (zie ook pagina 29, 6.1.1.). Er is evenveel variatie tussen gecontracteerde zorgaanbieders onderling als tussen gecontracteerde en ongecontracteerde zorgaanbieders.

 

Conclusie: VGZ verlaagt de tarieven voor gecontracteerde zorg in 2023 fors. Vrijgevestigde praktijken mogen zoals altijd tekenen bij het kruisje. VGZ biedt in 2023 voor de ggz geen restitutiepolis meer aan. En VGZ discrimineert de ggz door een uitzondering te maken in hun polis voor deze sector en aan patiënten met een dure polis maar een deel van de kosten te vergoeden. Daarom blijft het nodig dat we vechten tegen de negatieve framing van ongecontracteerde zorgaanbieders in de ggz. Daarbij zien we dat zorgverzekeraars alleen bij de ggz en de wijkverpleging dergelijke beperkingen opnemen in de polisvoorwaarden. Dit betekent een vreemde vorm van framing van de ggz: alsof ggz-zorg een luxeproduct is in plaats van noodzakelijke zorg.

* Bronnen:

Ook interessant

Problemen met declareren onderlinge dienstverlening

Loopt u tegen dit probleem aan, meld dit dan bij de verzekeraar en zet de LVVP in de cc.

Lees meer

Medicore nog niet zpm-proof

Klanten van Tenzinger beschikken nog steeds niet over alle functionaliteiten.

Lees meer