Voorrang boostervaccinatie

Voorrang boostervaccinatie

23-12-2021 Print

Bij de voorrangsregeling voor de boostervaccinatie wordt door het ministerie van VWS terug gegrepen op de regeling zoals die bij de eerste vaccinatieronde gold. De genoemde groep ‘ggz’ betreft ook nu de groep die eerder ook prioriteit kreeg, namelijk cliënten en zorgverleners die werkzaam zijn in de intramurale ggz en de medewerkers die werkzaam zijn bij de crisisdiensten. Er is dus volgens geen sprake van een nieuwe geprioriteerde groep. Echter, via de portal van SoloPartners kunt u wel een aanvraag voor een uitnodiging voor boostervaccinatie indienen. 

We hebben telefonisch contact opgenomen met SoloPartners met de vraag hoe dit in zijn werk gaat. Of u een uitnodiging voor een boostervaccinatie kunt aanvragen, hangt af van uw sbi-code bij de Kamer van Koophandel. Het RIVM heeft bij SoloPartners een lijst met deze sbi-codes aangeleverd van groepen zorgverleners die voor voorrang bij een boosterprik in aanmerking komen. De meeste leden zullen sbi-code 86913 hebben; deze code staat ook op de lijst van SoloPartners. U kunt op uw KvK-inschrijving checken of deze sbi-code daar op staat. U hoeft geen lid te worden van SoloPartners om gebruik te maken van de vaccinatieportal voor het aanvragen van de boosterprik.

SBI-code: 86913.
Titel: Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen
Toelichting: Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen Deze klasse omvat: – behandeling van psychische stoornissen en ernstige psychosociale problemen in praktijken van psychotherapeuten, psychologen, relatie- en gezinstherapeuten, systeemtherapeuten, runningtherapeuten; – het door pedagogen en orthopedagogen diagnosticeren en behandelen van stagnatie in de ontwikkeling, opvoeding en het maatschappelijk functioneren; – psychologische begeleiding en coaching.
Deze klasse omvat niet: – het geven van trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke vorming, spiritualiteit, bewustwording etc. (85599); – behandeling van psychische stoornissen en ernstige psychosociale problemen in praktijken van psychiaters (86222).

Boostervaccinatie volgens het ministerie van VWS
Volgens het ministerie van VWS geldt voor LVVP-leden dat zij onder de overige zorgmedewerkers vallen en daarmee geen voorrang krijgen bij vaccinatie. Voor medewerkers die intramuraal werkzaam zijn (ook 60-) en de medewerkers op de crisisdienst geldt de overweging dat hiermee gepoogd wordt een verhoging van het ziekteverzuim te voorkomen. De boostervaccinatie is vooral voor de ouderen (60+) bestemd, omdat in deze groep de vaccineffectiviteit afneemt. Vrijgevestigde zorgprofessionals lopen mee in de reguliere boostervaccinatie.

Ook interessant

Wilt u zich verder in het zorgprestatiemodel verdiepen?

Meer lezen over het zorgprestatiemodel? We wijzen u graag op een aantal nuttige informatiebronnen.

Lees meer

LVVP-webinars zorgvraagtypering terugkijken

In totaal hebben maar liefst 850 LVVP-leden live deelgenomen aan de webinars.

Lees meer