Vrije artsenkeuze opnieuw in gevaar

Vrije artsenkeuze opnieuw in gevaar

30-04-2020 Print

De voorgenomen wetswijziging over artikel 13 van de Zorgverzekeringswet -over de vrije artsenkeuze- staat begin juni al op de agenda van de Tweede Kamer. De LVVP is daarom druk doende met de lobby vóór de vrije artsenkeuze en tégen het afstraffen van ongecontracteerd werken. We vinden het zorgwekkend dat een dergelijke belangrijke en principiële wetswijziging in crisistijd met spoed geagendeerd wordt. Het wetsvoorstel dient zorgvuldig behandeld te worden: veldpartijen (branche- en beroepsverenigingen van de verschillende zorgverleners) dienen input te kunnen leveren. Van een zorgvuldig proces kan op dit moment geen sprake zijn: vanwege de coronacrisis ligt nu immers de focus van de veldpartijen op het redden van mensenlevens. Hierdoor komt het democratisch proces in gevaar. Wij zijn dan ook van mening dat de behandeling van dit wetsvoorstel uitgesteld dient te worden, zodat dit ordentelijk en democratisch kan verlopen.

Haaks op hoofdlijnenakkoord ggz
Het ministerie van VWS bereidt een wetsvoorstel voor waarmee het recht op de vrije artsenkeuze (artikel 13 Zorgverzekeringswet) opnieuw ter discussie wordt gesteld. De wet wordt gepresenteerd als mogelijke oplossing voor de toename van ongecontracteerd werken in de ggz. De wet staat echter haaks op het hoofdlijnenakkoord voor de ggz. Daarin is afgesproken dat contracteren aantrekkelijker gemaakt moet worden. Gezien de zeer geringe omvang van ‘het probleem’, is dit wetsvoorstel schieten met een kanon op een mug. Bovendien wordt de last bij de patiënt neergelegd. Hoe dat precies werkt, kunt u lezen in het persbericht hierover dat wij in oktober 2019 al verspreidden.

LVVP tegen Blokhuis: ‘Wij verzetten ons tegen wetgeving’
Wij zijn van mening dat -voordat tot wetgeving wordt overgegaan- eerst de individuele zorgverzekeraars aan zet zijn. Er zijn immers resultaten te boeken bij het bevorderen van contracteren die kansrijk zijn! Het is te vroeg en contrair aan het hoofdlijnenakkoord om nu al initiatieven tot wetgeving in gang te zetten. Daarom verzet de LVVP zich hier tegen. Dit hebben wij begin april per brief aan staatssecretaris Blokhuis laten weten. We geven daarin aan dat ons overleg met zorgverzekeraars vooralsnog niet leidt tot concrete acties waarmee het sluiten van contracten voor zorgaanbieders aantrekkelijker wordt. Uit het inkoopbeleid van zorgverzekeraars voor 2021 blijkt eens te meer dat er nog steeds belemmerende factoren zijn: krappe omzetplafonds, een irreële productmix en/of afwijkende of aanvullende eisen ten aanzien van het kwaliteitsstatuut zijn nog steeds aan de orde. Ook het verder uniformeren van contractbepalingen lukt niet: er komen alleen maar meer regels en voorwaarden bij. Veel gemiste kansen dus, waardoor juist de weerstand tegen het aangaan van contracten groeit. Precies wat we níét willen.

Laat de inzet van 2014 niet voor niks zijn!
We zetten daarom onze lobby voort en roepen u op waar mogelijk het geluid tegen inperking van de vrije artsenkeuze te laten horen. Dat kan via sociale media, via brieven aan Tweede Kamerleden, via het ondertekenen van petities, et cetera. In 2014 is, met succes, gepleit, voor het behoud van de vrije artsenkeuze. Laten we nu met elkaar ditzelfde geluid laten horen, zodat de winst van toen niet nu alsnog verloren gaat.

Ook interessant

Bekijk het tv-item over behandelen in coronatijd

LVVP-voorzitter Hans Kamsma en directeur Judith Veenendaal kwamen aan het woord en vertelden hoe het is om als

Lees meer