VWS: Lever pilotgegevens versneld aan

VWS: Lever pilotgegevens versneld aan

22-10-2018 Print

Een aantal LVVP-leden doet mee aan de pilot rond het nieuwe zorgclustermodel. Helaas loopt de aanlevering van gegevens vertraging op, waardoor het gevaar dreigt dat belangrijke politieke en bestuurlijke beslissingen niet genomen kunnen worden. Daarom steunt de LVVP de dringende oproep van het ministerie van VWS om pilotgegevens versneld aan te leveren. Niet of te laat aanleveren kan gevolgen hebben.

 

Het oorspronkelijke plan was om het nieuwe zorgclustermodel in 2020 in te voeren. Door de ontstane vertraging zijn partijen het er over eens dat dit geen haalbare kaart is. De huidige systematiek nog twee jaar langer handhaven is om een aantal redenen echter ook geen optie.

 

Dringend advies om pilotgegevens aan te leveren

Daarom wordt gezocht naar een alternatieve route met een stapsgewijze invoering van het systeem. Om tot een goede, beargumenteerde keuze te komen, is het belangrijk dat de uitkomsten van de pilot bekend zijn, zodat deze meegewogen kunnen worden. VWS vindt dit dermate belangrijk, dat zij aangeven dat de NZa -die de ontwikkeling van het nieuwe model begeleidt- ‘de bevoegdheid heeft om eventueel handhavingsmaatregelen te treffen in de situatie dat een zorgaanbieder onverhoopt in gebreke blijft’. We adviseren de pilotdeelnemers daarom met klem om de pilotgegevens versneld aan te leveren.

 

Wat is het nieuwe zorgclustermodel?

De gespecialiseerde ggz en de forensische zorg werken nu bijna tien jaar met dbc’s. Weinig partijen zijn daar gelukkig mee. Daarom wordt er een nieuw systeem ontwikkeld, dat draait om de zorgvraagzwaarte en zorgbehoefte van de patiënt. Meer lezen? Kijk op Mijn LVVP.

Ook interessant

NZa start kostprijsonderzoek ggz en fz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start een kostprijsonderzoek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz). Meedoen is verplicht. ...

Lees meer

Website ‘Kiezen in de ggz’ in november live

De website Kiezen in de ggz ondersteunt cliënten en verwijzers bij het vinden van een passende ggz-behandelaar. De ...

Lees meer