Wachttijden in de ggz iets verbeterd

Wachttijden in de ggz iets verbeterd

17-01-2019 Print

Totale beeld iets positiever

In juli 2018 was de totale wachttijd voor zeven hoofddiagnosegroepen langer dan de treeknorm (14 weken), nu is dat nog zo voor drie hoofddiagnosegroepen. Gemiddeld valt de totale wachttijd zowel in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) als in de gespecialiseerde ggz (g-ggz) en zowel bij instellingen als bij vrijgevestigden binnen de treeknorm. De aanmeldwachttijd ligt echter over de gehele linie boven de treeknorm van 4 weken: voor alle hoofddiagnosegroepen moeten mensen gemiddeld te lang wachten op een intakegesprek.

 

De NZa heeft ook gekeken naar het percentage van instellingen en vrijgevestigden waar de gemiddelde totale wachttijd voor patiënten (berekend over alle hoofddiagnosegroepen) de treeknorm overschrijdt (stand per december 2018):

 

instellingenvrijgevestigden
generalistische basis-ggz    14   16
gespecialiseerde ggz    22   33

 

 

 

 

 

Niet aanleveren kan een boete tot gevolg hebben

In november leverde ongeveer 90% van de instellingen en 70% van de vrijgevestigden aan. Als zorgaanbieders niet voldoen aan hun aanleverplicht, dan zet de NZa haar handhavende instrumenten in om dit alsnog te bewerkstelligen. Tot nu toe is de NZa bij vrijgevestigden nog niet overgegaan tot daadwerkelijke handhaving, omdat vrijgevestigden aangeven dat de Transparantieregeling -waarin het aanleveren van wachttijden is vastgelegd- voor hen niet goed uitvoerbaar is. Deze regeling wordt momenteel geëvalueerd. De NZa heeft eerder wel herinneringen gestuurd aan vrijgevestigden en zal vanaf nu vervolgstappen zetten in het handhaven als vrijgevestigden niet voldoen aan de aanleverplicht.

Ook interessant

Vul de (ont)regelmonitor in

Zorgverleners gaven vorig jaar aan dat 40% van hun tijd verloren gaat aan onzinnige administratie. Kostbare tijd die niet kon worden ...

Lees meer

Addendum LVVP-kwaliteitscriteria 2019

De LVVP-kwaliteitscriteria bieden LVVP-leden een kader voor het vormgeven van een goede en professionele praktijk en worden gebruikt bij de ...

Lees meer