Wegens succes herhaald: symposium Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk

Wegens succes herhaald: symposium Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk

04-03-2019 Print

Op maandag 8 april 2019 organiseert de LVVP voor de tweede maal het symposium met als titel ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’. Het symposium vindt plaats in Utrecht en duurt van 17.00 tot 21.00 uur. In één avond brengen wij u op de hoogte van een aantal onderwerpen rondom de veiligheid in de vrijgevestigde praktijk. Het symposium is bedoeld voor álle LVVP-leden, zowel voor leden die volwassenen behandelen als voor leden die kinderen & jeugdigen behandelen.

 

Gebruik kindcheck en werken met het afwegingskader in de verbeterde meldcode verplicht!
Per 1 januari 2019 bent u bij de behandeling van volwassenen verplicht de kindcheck te gebruiken, evenals het nieuwe afwegingskader bij de vernieuwde meldcode (kinder)mishandeling en huiselijk geweld. Het afwegingskader biedt u de juiste handvatten om te beslissen wanneer u verplicht bent om melding te doen bij Veilig Thuis en/of wanneer u de behandeling kunt voortzetten. Ook leert u meer over het herkennen van oudersignalen bij uw volwassen patiënten en hoe u kinderen kunt betrekken wanneer er sprake is van (kinder)mishandeling of huiselijk geweld.

Workshops
Na dit plenaire gedeelte kunt u kiezen uit twee van de volgende drie workshops:

  • Gespreksvoering bij vermoedens van (kinder)mishandeling
  • Suïcidepreventie
  • Privacyregels: hoe werken deze door in de behandelrelatie?

 

In de bijlagen (op Mijn LVVP) vindt u een uitgebreide omschrijving van de onderwerpen uit het plenaire deel en de inhoud van de workshops. Tevens vindt u hier een inschrijfformulier.

Ook interessant

Reminder: geef toestemming voor gebruik gegevens in uw kwaliteitsstatuut

Mediquest verstuurt op donderdag 28 februari 2019 een reminder; hierin wordt stap-voor-stap uitgelegd wat u ..

Lees meer

Save the date: LVVP-congres op 27 september 2019!

Noteert u vrijdag 27 september 2019 vast in uw agenda! Op deze dag organiseert de LVVP weer het tweejaarlijkse

Lees meer