Werken mét of áls zzp’er: veel ontwikkelingen, maar ook nog veel onduidelijkheid

Werken mét of áls zzp’er: veel ontwikkelingen, maar ook nog veel onduidelijkheid

21-03-2024 Print

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip maakte eind 2023 het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) bekend. Ondanks kritische geluiden uit het veld gaf zij begin dit jaar aan door te gaan met het voorstel voor deze nieuwe zzp-wet. De geplande invoering is wel naar 1 juli 2025 verplaatst. Intussen gaat de Belastingdienst al per 1 januari 2025 handhaven. Wat betekent dit voor opdrachtgevers en zzp-ers in vrijgevestigde praktijken?

Ondanks veel kritiek op wetsvoorstel gaat minister toch door
De internetconsultatie van het wetsontwerp Vbar leverde meer dan duizend kritische reacties uit het (zorg)veld op. Daarnaast oordeelde het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) dat het wetsvoorstel leidt tot meer regeldruk en juist niet tot meer duidelijkheid. Bovendien kreeg de minister tijdens het debat met de Tweede Kamercommissie op 25 januari 2024 veel vragen over het wetsontwerp. In de beantwoording op de Kamervragen liet minister van Gennip weten toch door te gaan: “Mijn streven blijft dat wetsvoorstel zo ver mogelijk te brengen, zodat een volgend kabinet er zoveel mogelijk mee kan.” De beoogde invoeringsdatum is nu 1 juli 2025.

Belastingdienst hervat de reguliere handhaving
Het tweede deel van het bredere zzp-plan van het demissionaire kabinet start wel per 1 januari 2025. De Belastingdienst gaat vanaf die datum in de praktijk toetsen of in concrete situaties sprake is van een fictief dienstverband. Het is op dit moment niet duidelijk wat het toetsingskader is voor de Belastingdienst: de huidige wetgeving was tot nu toe niet toetsbaar en nieuwe wetgeving is er niet.

Modelovereenkomsten LVVP geven in 2024 nog houvast, status in 2025 niet duidelijk
Om duidelijkheid te geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers, heeft de Belastingdienst op verzoek van onder andere de LVVP twee modelovereenkomsten goedgekeurd (praktijkmedewerking en praktijkwaarneming). Deze modelovereenkomsten zijn alleen bedoeld voor BIG-beroepen. Als de opdrachtgever en opdrachtnemer werken met (en volgens!) deze door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten, dan geeft de Belastingdienst partijen zekerheid dat er geen dienstbetrekking bestaat. De opdrachtgever heeft dan geen inhoudings- en afdrachtsplicht. De door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten staan op onze website. Echter, het is onduidelijk of deze modelovereenkomsten geldig blijven na 1 januari 2025.

Wat kunt u doen als u uw praktijk samenwerkt met zzp-ers?
Werkt u nu al in uw praktijk met zzp-ers? Dan kan het geen kwaad om als opdrachtgever en opdrachtnemer de samenwerking tegen het licht te houden en na te denken over mogelijke alternatieven. Denk aan het inrichten van een kostenmaatschap, de verhuur van praktijkruimte aan een collega in plaats van inhuur van een collega of het aangaan van een loondienstverband. Ook binnen de huidige wettelijke en fiscale kaders kan een andere vorm van samenwerking passender zijn voor uw praktijk. Nu is er nog tijd om goed over alternatieven na te denken en afspraken te maken. Het voorkomt dat u op een later moment overhaaste beslissingen moet nemen.

Mocht u van plan zijn een nieuwe modelovereenkomst af te sluiten mét een zzp-er of áls zzp-er, dan is het verstandig om daarin een opzegtermijn of einddatum op te nemen. U kunt bijvoorbeeld een einddatum van 31 december 2024 vastleggen. Als er dit najaar meer duidelijkheid is of de modelovereenkomsten in stand blijven, kunt u deze opnieuw per 1 januari 2025 afsluiten.

Discussies in de pers over het Fiscaal Kader Zorg maken het niet duidelijker
Onze leden stellen ook vragen over het Fiscaal Kader Zorg. De brancheverenigingen van grote zorgaanbieders (ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en dergelijke) willen voor hun leden ook zekerheid hebben dat er niet achteraf grote naheffingen komen. Deze brancheverenigingen willen hierover afspraken maken met de Belastingdienst. In enkele vaktijdschriften zijn ook al enkele criteria genoemd (de zzp-er is maximaal 7 maanden achtereenvolgens werkzaam zijn bij één opdrachtgever, en besteedt maximaal 70% van diens tijd bij één opdrachtgever). Dit hebben we echter nog niet kunnen verifiëren. We hebben ook nog geen zicht of dit Fiscaal Kader Zorg al dan niet betrekking zal hebben op vrijgevestigde praktijken of bijvoorbeeld kleine instellingen in de ggz. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de lopende modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming gewoon geldig blijven. Deze bieden nu al zekerheid of er sprake is van een dienstverband of niet.

Ook interessant

Update regionalisering: lunchoverleggen versterken de regionale samenwerking

Geplande lunchoverleggen in maart/april: Achterhoek en De Liemers, Apeldoorn, Zuid-Holland Noord en Zutphen.

Lees meer

Profiteer nog tot 1 maart van vroegboekkorting op het LVVP-congres!

Boekt u na 1 maart 2024, dan geldt de reguliere toegangsprijs. 

Lees meer