Wetsvoorstel dat vrije artsenkeuze aan banden legt voorlopig in de ijskast

Wetsvoorstel dat vrije artsenkeuze aan banden legt voorlopig in de ijskast

15-10-2020 Print

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister De Jonge laten weten dat het wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’ van de baan is. Althans, voorlopig: als het percentage niet-gecontracteerde zorg onvoldoende daalt, kan hij het wetsvoorstel alsnog indienen. Begin 2019 trok de LVVP al aan de bel, omdat wij de gevaren van dit wetsvoorstel zagen. Andere partijen werden hierdoor wakker geschud en begonnen net als wij aan een lobby tegen dit wetsvoorstel. Wij zijn dan ook verheugd dat de minister het wetsvoorstel in de ijskast zet. We blijven echter waakzaam en strijdbaar, want we blijven ons verzetten tegen het feit dat het stimuleren van contracteren afgemeten wordt aan de contracteergraad in plaats van de aantrekkelijkheid van de contracten.

Het aandeel niet-gecontracteerde werkenden in de wijkverpleging neemt af; voor de ggz worden de cijfers voor 2019 pas in 2021 bekend. Daarnaast verwacht de minister dat de invoering van het nieuwe zorgprestatiemodel ertoe zal leiden dat meer aanbieders zullen contracteren. Voor de ggz noemt hij het wetsvoorstel daarom ‘prematuur’. De minister houdt wel een achterdeurtje open: als het percentage niet-gecontracteerde zorg onvoldoende daalt, kan hij het wetsvoorstel alsnog indienen.

De letterlijke tekst uit de Kamerbrief (pag. 12) luidt als volgt:

“Wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering
Eerder heb ik samen met de minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer aangegeven dat het wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering zou worden ingediend. De nieuwe cijfers over het aandeel niet gecontracteerde zorg en alle inspanningen die worden ingezet, met inbegrip van een nieuw bekostigingsmodel, verkleinen de noodzaak om dit wetsvoorstel in te dienen. De cijfers voor de ggz over 2019 komen pas in 2021. Voor de ggz is het wetsvoorstel dus prematuur. Andere ontwikkelingen in de wijkverpleging en ggz, zoals de aanstaande wijzigingen in de bekostiging, maken het aangaan van een contract naar verwachting ook aantrekkelijker.

De wetswijziging zou de overheid de mogelijkheid geven om voor bepaalde (deel) sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in (nadere) regelgeving vast te leggen en deze dus niet langer over te laten aan verzekeraars en de daarover ontstane jurisprudentie. Wij kiezen ervoor eerst te bezien of de andere maatregelen voldoende bijdragen aan het verminderen van niet-gecontracteerde zorg. Mocht blijken dat ondanks deze maatregelen het percentage niet-gecontracteerde zorg onvoldoende daalt, dan kan alsnog tot indiening van het wetsvoorstel worden overgegaan.”

 

Ook interessant

Save the date: 25 november 2020 LVVP-ledenvergadering

Noteer vast in uw agenda: op woensdagavond 25 november aanstaande vindt de tweede algemene ledenvergadering (a

Lees meer

VWS bevestigt: LVVP-leden hebben recht op voorrang coronateststraat

De beroepen gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog krijgen voorrang.

Lees meer