Wtza jaarverantwoording voor kleine rechtspersoon en personenvennootschap

Wtza jaarverantwoording voor kleine rechtspersoon en personenvennootschap

11-05-2023 Print

De LVVP-versies van de beide NZa-handreikingen jaarverantwoording voor kleine rechtspersoon en personenvennootschap zijn gereed! De oorspronkelijke NZa-handreikingen hebben we hierin geïntegreerd; deze heeft u dus niet nodig. We hebben ons best gedaan het proces van het openbaar maken van de jaarverantwoording voor u te vereenvoudigen. Maar het blijft ingewikkeld en onze inschatting is dat u hiervoor een financieel expert nodig zult hebben. U vindt de invulhulpen op Mijn LVVP.

Voor wie zijn de invulhulpen ‘personenvennootschap’ en ‘kleine rechtspersoon’?
Heeft uw psychologiepraktijk de rechtsvorm maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv), dan kunt u gebruik maken van de invulhulp personenvennootschap.
Is uw psychologiepraktijk een rechtspersoon in de vorm van een besloten vennootschap (B.V.), dan
is de invulhulp kleine rechtspersoon voor u van toepassing.

Weet u niet zeker welke rechtsvorm u heeft, kijk dan in het zorgaanbiedersportaal van het CIBG. Tik de naam van uw praktijk in, klik vervolgens op uw praktijk en in de derde regel bij rechtsvorm staat hoe u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven.

Voor wie geldt de jaarverantwoordingsplicht?
Het blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig om vast te stellen wie wel en wie niet jaarverantwoordingsplichtig is, omdat de informatie door verschillende partijen soms verschillend geïnterpreteerd wordt of niet volledig wordt gepresenteerd. Zo blijkt de personenvennootschap (maatschap, vof, cv) niet altijd jaarverantwoordingsplichtig te zijn. Als slechts één maat of vennoot binnen de personenvennootschap zorg verleent, is de openbare jaarverantwoording niet verplicht. Maar let op: ook hier geldt dezelfde clausule als bij de eenmanszaak: als de personenvennootschap zorg laat verlenen door werknemers, onderaannemers (onderlinge dienstverlening ) of waarnemer, dan bent u alsnog wél jaarverantwoordingsplichtig.

Wat betreft de kostenmaatschap hebben we helaas nog geen uitsluitsel over het wel of niet jaarverantwoordingsplichtig zijn.

Een vrijgevestigde die zijn praktijk heeft ingebracht in een rechtspersoon (bijvoorbeeld een zzp-BV) is per definitie geen solist en moet altijd een jaarverantwoording openbaar maken.

We hebben geprobeerd het samen te vatten in onderstaande beslisboom (zie onderaan dit artikel).

Een goede voorbereiding is het halve werk
Eerder berichtten we u over de stappen die u ter voorbereiding aan het invullen van de jaarverantwoording voor kleine rechtspersonen en kleine vennootschappen kunt zetten. Hier vindt u ook de informatie over onder andere de deadlines.

NZa wijst op Wtza-invulhulp jaarverantwoording van de LVVP
De LVVP heeft veelvuldig contact met zowel het ministerie van VWS als de NZa en adviesbureau AAG over de Wtza jaarverantwoording. Dat de LVVP haar nek uitsteekt om u te ondersteunen bij het invullen van de jaarverantwoording blijft daar dan ook niet onopgemerkt. Zo wijst de NZa in haar nieuwsbrief van 2 mei jl. op de LVVP-versie van de handreiking jaarverantwoording voor eenmanszaken: “De NZa heeft ook handreikingen gepubliceerd die u helpen bij het invullen van de jaarverantwoording. Bent u lid van de LVVP? Maak dan gebruik van de versie die de LVVP heeft toegespitst op haar leden. Deze is beschikbaar in de ledenomgeving.”

Ook interessant

Wegens grote belangstelling: extra LVVP-regiobijeenkomst in Zwolle

Op donderdag 28 september 2023 bent u welkom in Zwolle.

Lees meer

Mijlpaal VG Digitaal: meer dan 250 ggz-professionals vragen ondersteuning aan

De ondersteuning bestaat uit gratis persoonlijke begeleiding op een of meer van zeven verschillende thema’s.

Lees meer