Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

02-05-2024 Print

Zilveren Kruis gaf in het inkoopbeleid 2025 van 1 april jl. aan dat alle contractanten over een geldig visitatiecertificaat dienen te beschikken. Een eis die voor nieuwe LVVP-leden, die veelal startend praktijkhouder zijn, niet haalbaar is. Daarom heeft de LVVP er bij Zilveren Kruis voor gepleit om deze eis zodanig aan te passen dat contractanten in het vijfde jaar lidmaatschap van een branche/beroepsvereniging gevisiteerd dienen te worden. We zijn heel blij dat Zilveren Kruis dit verzoek inwilligt en het inkoopbeleid heeft aangepast.

In versie 2.0 van het inkoopbeleid 2025 van Zilveren Kruis (dd. 1 mei 2024) is de volgende passage gewijzigd ten opzichte van versie 1.0. (dd. 1 april 2024):

Vanaf 2025 is het verplicht om in het bezit te zijn van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ of visitatiecertificaat LVVP of NIP om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.
Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat haar verzekerden kwalitatief goede zorg ontvangen. Daarom kiezen we ervoor om alleen nog vrijgevestigde (groeps)prakijken te contracteren die in het bezit zijn van het Keurmerk Kortdurend Generalistische GGZ of visitatiecertificaat LVVP of NIP. Een zelfstandig gevestigde psychiater hoeft niet te beschikken over het keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ of een visitatiecertificaat LVVP of NIP; een geldende BIG-registratie is voldoende.

In de volgende situaties maken wij voor u een uitzondering:

  • Als u nog onvoldoende dossiers heeft om in aanmerking te komen voor een visitatietraject van de LVVP of het NIP (korter dan 5 jaar geleden gestart op basis van de inschrijving bij de KvK) of korter dan 5 jaar geleden lid bent geworden van de LVVP of het NIP, is een lidmaatschap en daarbij de verplichting binnen 5 jaar na start gevisiteerd te zijn voldoende;
  • Als u voor 1 november 2024 een aanvraag heeft gedaan voor het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ of visitatiecertificaat LVVP of NIP maar deze vanwege de doorlooptijd nog niet afgerond is.

 

U komt in deze situaties wel in aanmerking voor een overeenkomst, maar u ontvangt in 2025 een lager tariefpercentage.”

Ook interessant

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio.

Lees meer

VGZ en CZ schaffen in 2025 omzetplafond dan wel maximumuren plafond af

Helaas blijft zorgverzekeraar Zilveren Kruis volgend jaar wel werken met een omzetplafond.

Lees meer