Zorgprestatiemodel: publicatie regelgeving, LVVP-simulatietool, webinars

Zorgprestatiemodel: publicatie regelgeving, LVVP-simulatietool, webinars

15-04-2021 Print

Maandag 12 april jl. berichtten we u dat het zorgprestatiemodel klaar is voor gebruik. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Om u voor te bereiden op het zorgprestatiemodel, kondigde de LVVP een simulatietool met (concept)tarievenlijst voor vrijgevestigden aan. Met deze tool in de hand kunt u de financiële impact van het zorgprestatiemodel voor uw praktijk bepalen. De tool vindt u vanaf 16 april 2021 10.30 uur op Mijn LVVP (alleen voor leden). Ook attenderen we u nogmaals op de webinars over het zorgprestatiemodel; de eerste is al op 20 april 2021. Tot slot kondigen we een onderzoek aan van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de bekendheid met het zorgprestatiemodel.

Simulatietool met tarievenlijst
Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat de financiële impact van het zorgprestatiemodel is voor uw praktijk. Sommige softwareleveranciers bieden de mogelijkheid om deze simulatie voor u uit te voeren. Daar zijn – mogelijk forse – kosten aan verbonden. Maar u kunt de simulatie ook zelf doen. Hiervoor heeft de LVVP een eenvoudige simulatietool met tarievenlijst voor vrijgevestigden (met de actuele concepttarieven van de NZa) gemaakt. U vindt deze tool vanaf 16 april 2021 10.30 uur op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Waarom simuleren?
Zelf simuleren kost u natuurlijk tijd, maar het geeft u veel inzicht in de gevolgen van de invoering van het zorgprestatiemodel voor uw eigen praktijk. Ook laat het zien wat de factoren zijn binnen uw praktijk die de impact bepalen. Na het uitvoeren van de simulatie weet u hoe het zorgprestatiemodel werkt, wat het effect is voor uw praktijk en wat daar de oorzaak van is. Bovendien is de simulatie van belang bij het gesprek dat de LVVP voert over eventuele benodigdheden voor een transitieprestatie. We roepen u dan ook op om de berekening van uw simulatie met ons te delen. In de simulatietool die donderdag gepubliceerd wordt, staat hoe u dat kunt doen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

In deze handleiding nemen we u alvast in enkele stappen mee door het proces van simulatie. Mogelijk kunt u een deel van de gegevens geautomatiseerd uit uw administratie halen. Dat verschilt per softwareleverancier. Deze LVVP simulatietool is er op gebaseerd dat u een groot deel van het werk handmatig moet doen. Bij een gemiddelde mate van automatisering verwachten wij dat u 10 minuten per product of dbc nodig heeft.

In het zorgprestatiemodel gebeurt de declaratie per consult en niet meer – zoals nu het geval is – per product of dbc. Alle declaraties in het zorgprestatiemodel bestaan uit losse prestaties. In totaal zijn er ruim 800 prestaties; voor u als vrijgevestigde is slechts een deel daarvan relevant. Voor de meeste leden geldt dat er maar enkele van die 800 prestaties op uw praktijk van toepassing zijn. De LVVP stelt daarom een overzichtelijke lijst met prestaties en concepttarieven samen die voor vrijgevestigden van toepassing zijn. Deze lijst wordt samen met de simulatietool op vrijdag 16 april 2021 is gepubliceerd.

Wat heeft u nodig om te simuleren?
Om te simuleren moeten de huidige producten of dbc’s omgezet worden naar de nieuwe prestaties. U berekent dan wat u voor dezelfde werkzaamheden zou kunnen declareren in het zorgprestatiemodel. Gebruik daarvoor de producten of dbc’s die zijn geopend in 2019. Hieronder vallen ook de dbc’s die gedeclareerd werden omdat de grens van 365 dagen is bereikt. Het gaat erom dat u kunt bepalen welke vergoeding u heeft gekregen in het huidige model én welke handelingen u daarvoor verricht heeft. U gebruikt de gegevens van geopende producten/dbc’s van 2019 omdat dit het laatste jaar is waarvan alles al is afgesloten.

Van huidige gegevens naar prestaties van het zorgprestatiemodel
Om te bepalen uit welke prestaties binnen het zorgprestatiemodel een eerder geleverd product of dbc bestaat, moeten per prestatie de volgende stappen doorlopen worden:

1. Bepaal de setting
Dit is de setting waarin u werkt. Voor vrijgevestigden is dit setting 1 (ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II). U bent vrijgevestigd als u sectie II van het kwaliteitsstatuut heeft ingevuld. Het concept-tarievenoverzicht van de LVVP dat op 16 april 2021 gepubliceerd is, laat alleen de prestaties van deze setting met de bijbehorende concepttarieven zien. Als u vrijgevestigd bent, dan hanteert u dus automatisch de juiste concepttarieven.

2. Bepaal het beroep van de behandelaar
Dit is het beroep van de persoon die de directe tijd heeft verricht. In een solopraktijk is dit uw eigen beroep. Heeft u medewerkers, dan hanteert u het beroep van degene die het betreffende consult heeft uitgevoerd. Er zijn vier beroepsklassen: gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en overige beroepen. De concepttarieven verschillen per beroep doordat de uurtarieven en de opslag voor de indirecte tijd per beroep afwijken.

3. Bepaal het type consult
Er zijn twee typen consult: diagnostiek en behandeling. Mogelijk laat uw huidige administratie dit onderscheid niet zien. Maak dan zelf een inschatting van welke consulten uit het betreffende product of dbc als diagnostiek aangemerkt moeten worden en welke als behandeling. Het tarief voor diagnostiek is hoger dan het tarief voor behandeling, door een hogere opslag voor indirecte tijd. Een consult diagnostiek (zie toelichting artikel 2.1 van de beleidsregel) is een consult met enkel als doel het uitvoeren van diagnostiek.

4. Bepaal de tijdsrange
Dit is de duur van het consult. Let op, u telt alleen de directe tijd! Voor de indirecte tijd wordt een standaard opslag berekend die verdisconteerd is in het tarief. U moet bepalen welke prestatie bij het consult hoort. Deze prestaties omvatten een tijdspanne, bijvoorbeeld vanaf 45 minuten, tot de grens van de volgende prestatie (in dit voorbeeld vanaf 60 minuten). Een consult van 55 minuten directe tijd valt dus in de prestatie vanaf 45 minuten, een consult van 60 minuten valt in de volgende prestatie, die vanaf 60 minuten.

5. Groepstherapie: bepaal het aantal deelnemers en de duur van groepsbehandelingen
De prestaties groepsconsult in het zorgprestatiemodel zijn gebaseerd op tijd (in halve uren bij groepsbehandelingen) en aantal deelnemers. Dit is in veel administraties niet eenvoudig te herleiden; het is in die gevallen niet eenvoudig om te zetten naar het zorgprestatiemodel.

 

Heeft u bovenstaande stappen doorlopen, dan weet u de setting, het beroep, het type consult en de tijdsrange van het product of de dbc. Middels de simulatietool (gepubliceerd op vrijdag 16 april om 10.30 uur) kunt u per product of dbc aangeven welke prestatie hoe vaak is voorgekomen binnen dat product of die dbc. Vervolgens wordt berekend wat de concept NZa-tarieven voor de gezamenlijke prestaties opleveren en kunt u dit totaalbedrag vergelijken met de declaratie die destijds bij dat product of die dbc hoorde.

Let op: deze simulatie rekent met de concept NZa-tarieven. De gecontracteerde tarieven kunnen hier straks van afwijken. En u rekent met uw declaratie van 2019. Die huidige tarieven zijn inmiddels iets hoger.

Webinars en e-academy
De komende tijd zal er veel gedaan worden om alle zorgverleners op te leiden. Hiervoor wordt een e-academy opgezet. Ook worden er webinars georganiseerd. Deze vinden overdag plaats, maar worden wel opgenomen, zodat u ook op een later moment kunt (terug)kijken. Het voordeel van live kijken is uiteraard dat u uw vragen kunt stellen in de chat. Vooraf aanmelden voor de webinars is niet nodig! 

De data en onderwerpen van de webinars zijn als volgt:

  • dinsdag 20 april 2021 om 14.30 uur: prestaties, settings* en tarieven**. Klik hier voor de link naar de livestream.  
  • maandag 17 mei 2021 om 10.00 uur: zorgvraagtypering. Op deze pagina vindt u binnenkort de link naar de livestream.
  • dinsdag 25 mei 2021 om 14.30 uur: beroepen en overige onderwerpen. Op deze pagina vindt u binnenkort de link naar de livestream.

 

* Zie hiervoor ook de concept indeling zorgprestaties en settings die op 4 maart 2021 is gepubliceerd. De vrijgevestigden vallen in setting 1: ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II.** De lijst met concepttarieven voor vrijgevestigden is verwerkt in de simulatietool op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Onderzoek naar de invoering van het zorgprestatiemodel
Tot slot kondigen we een onderzoek aan naar de bekendheid met het zorgprestatiemodel. Partijen vinden het belangrijk om gezamenlijk goed zicht te hebben op de voortgang van de implementatie van het nieuwe model en waar nodig bij te sturen. Daarom komen deze partijen met de zogenaamde implementatiemonitor. Deze monitor start met een eerste vragenlijst medio april. Daarna volgen nog twee vragenlijsten in september en november. Deze eerste vragenlijst voor vrijgevestigden is gericht op het peilen van kennis over en bekendheid met het zorgprestatiemodel. Deze vragenlijst bestaat uit 24 ja/nee-vragen. Het invullen kost zo’n 15 minuten, dit is deels afhankelijk van uw kennisniveau. Maandag 19 april 2021 ontvangt u van ons een nieuwsflits met de link naar de vragenlijst.

Ook interessant

Kijk hier het webinar van 20 april over het zorgprestatiemodel terug

Het webinar gaat over prestaties, setting en tarieven en duurt ca. 90 minuten.

Lees meer

Chris Nas: nieuwe beleidsmedewerker bij de LVVP

Vanaf 1 april 2021 werkt Chris Nas als beleidsmedewerker bij het bureau van de LVVP. Graag stelt hij zich aan

Lees meer