Zorgprestatiemodel: webinars, simulatietool en eigen risico patiënten

Zorgprestatiemodel: webinars, simulatietool en eigen risico patiënten

29-04-2021 Print

In dit artikel vindt u het laatste nieuws over het zorgprestatiemodel (zpm). Het eerste webinar over het zpm heeft inmiddels plaatsgevonden en u kunt dit terugkijken. Tevens hebben de eerste leden de LVVP-simulatietool gebruikt voor het doorrekenen van de financiële impact van het zorgprestatiemodel op hun praktijk. Op basis van de bevindingen van een aantal leden hebben wij de tool verbeterd. Ook helpt het ons om de informatie naar u te optimaliseren. Tevens is uw input van belang bij het gesprek dat de LVVP voert over eventuele benodigdheden voor een transitieprestatie. Daarom vragen wij u vriendelijk om uw bevindingen met ons te delen. In het zpm betalen patiënten die over de grens van het kalenderjaar heen gaan, dubbel eigen risico. 

Kijk het webinar van 20 april jl. over het zorgprestatiemodel terug
Heeft u het webinar over het zorgprestatiemodel van 20 april jl. gemist? U kunt het webinar nu hier terugkijken. Het webinar gaat over prestaties, settings en tarieven en duurt ca. 90 minuten.

De volgende webinars zijn op:

 

De geplande duur van de webinars is 90 minuten. Ook deze webinars worden opgenomen en zullen na afloop terug te kijken zijn.

Simulatietool met tarievenlijst: deel uw ervaringen en resultaten met de LVVP
Met de simulatietool inclusief tarievenlijst voor vrijgevestigden van de LVVP kunt u zelf berekenen wat de financiële impact van het zorgprestatiemodel is voor uw praktijk. U vindt deze tool sinds 16 april 2021 op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Lees voordat u de simulatietool gaat gebruiken de toelichting in dit artikel en de instructie op tabblad 1 van de tool zelf. De uitvoeringstijd bedraagt ca. 2 tot 8 uur afhankelijk van omvang, samenstelling en administratie van uw praktijk.

Zelf simuleren kost u natuurlijk tijd, maar het geeft u veel inzicht in de gevolgen van de invoering van het zorgprestatiemodel voor uw eigen praktijk. Ook laat het zien wat de factoren zijn binnen uw praktijk die de impact bepalen. Na het uitvoeren van de simulatie weet u hoe het zorgprestatiemodel werkt, wat het effect is voor uw praktijk en wat daar de oorzaak van is.

Deel uw resultaten met de LVVP
Op basis van uw resultaten kunnen wij de tool verbeteren. Zo hebben we de vaste opslag voor indirecte tijd (die verdisconteerd is in de directe tijd) nu per prestatie in de tool zichtbaar gemaakt.

De simulatie is ook van belang bij het gesprek dat de LVVP voert over eventuele benodigdheden voor een transitieprestatie. We roepen u dan ook op om de berekening van uw simulatie met ons te delen. In de simulatietool die donderdag gepubliceerd wordt, staat hoe u dat kunt doen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

LVVP: dubbel eigen risico in het zorgprestatiemodel zéér onwenselijk
Zoals het zorgprestatiemodel nu ontworpen is, betaalt een patiënt die tijdens de behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt, twee keer het eigen risico: één keer in het startjaar en een keer in het daarop volgende jaar waarin de therapie nog doorloopt. Dit is niet alleen het geval bij de overgang van de oude bekostiging in 2021 naar de nieuwe bekostiging in 2022; het is een structurele verandering. De oorzaak is dat bij de nieuwe bekostiging niet meer gewerkt wordt met één langer lopende prestatie (product of dbc), maar met losse prestaties in de vorm van consulten. Stel dat een patiënt met de behandeling start in september en deze patiënt gaat in mei het jaar erop uit behandeling; dan betaalt hij in de huidige situatie één keer het eigen risico, in de nieuwe situatie is dat twee keer.

De LVVP vindt dit zeer onwenselijk. Met name in de generalistische basis-ggz betekent dit feitelijk dat de patiënt de behandeling vrijwel geheel zelf betaalt door het eigen risico twee keer te betalen. Vooral voor patiënten met een kleine beurs wordt de zorg zo onbetaalbaar. Zij zullen zich terecht afvragen waarom ze überhaupt verzekerd zijn, als ze de zorg toch niet vergoed krijgen.
Ook kan het betekenen dat patiënten zorg gaan uitstellen. Geen enkele patiënt zal nog in november of december willen starten met therapie; iedereen wacht tot het weer januari is. In het kader van de wachtlijstproblematiek is dit zeer onwenselijk.

De LVVP heeft dit al diverse keren en op meerdere plekken aangekaart. Dit wordt echter wel de realiteit.

Ook interessant

Corona: meerkostenregeling ZN aan te vragen tot 11 mei 2021

Zorgverzekeraars bieden zorgverleners een tegemoetkoming in de meerkosten die als gevolg van covid-19 zijn gem

Lees meer