Het zorgprestatiemodel: zorg dat u voorbereid bent!

Het zorgprestatiemodel: zorg dat u voorbereid bent!

14-01-2021 Print

Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. Er wordt in de ggz dan niet meer gewerkt met producten (in de generalistische basis-ggz) en dbc’s (in de gespecialiseerde ggz), maar met prestaties (meestal) in de vorm van consulten. De LVVP gaat u het komende jaar aan de hand meenemen om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid bent op het nieuwe model. Zoals u van ons gewend bent, zullen we hierbij de informatie toespitsen op wat voor u als vrijgevestigde ggz-professional van belang is. Volg onze berichtgeving daarom goed. U vindt alle informatie over het zorgprestatiemodel terug in het nieuwe dossier op onze website (alleen voor leden).

LVVP-dossier over het zorgprestatiemodel
Naar aanleiding van de webinars over het zorgprestatiemodel én de ledenvergadering hebben we veel vragen ontvangen over de nieuwe manier van bekostigen. Deze vragen inventariseren we en brengen deze in bij het programmaoverleg van het zorgprestatiemodel. Vanuit het programmaoverleg wordt een lijst met veel gestelde vragen ontwikkeld en op de website van het zorgprestatiemodel geplaatst. U vindt deze lijst hier.

Daarnaast maakt de LVVP een eigen dossier over het zorgprestatiemodel op de LVVP-website, zoals u dat gewend bent van het dossier over het coronavirus. Het dossier is in wording en wordt de komende maanden steeds verder gevuld: de eerste pagina’s vindt u hier (alleen toegankelijk voor leden).

Ggz-partijen vragen aan VWS tegemoetkoming in implementatiekosten zorgprestatiemodel
De overgang naar het nieuwe zorgprestatiemodel gaat niet vanzelf. Het raakt alle werkprocessen in uw praktijk en de implementatie kost tijd en geld. Die extra kosten worden niet gedekt door de reguliere NZa-tarieven in de ggz en ook niet via de contracten met verzekeraars. Bovendien schreven veel ggz-aanbieders in 2019 rode cijfers, dus daar zit ook geen rek in. Naast de kwaliteit en tijdigheid van de implementatie, dreigt hiermee ook de financiële gezondheid en daarmee de kwaliteit en continuïteit van zorg onder druk komen te staan.

De inschatting is dat de sector – zowel instellingen als vrijgevestigden – 20 tot 25 miljoen extra kosten zullen hebben vanwege implementatie van het zorgprestatiemodel. Samen met enkele andere partijen hebben wij een brief gestuurd aan het ministerie van VWS om hen op deze extra kosten te wijzen en om een bijdrage te vragen voor dekking van de implementatiekosten van het nieuwe bekostigingsmodel. De brief is ondertekend door de LVVP, de Nederlandse ggz, Meerggz (platform van zorgaanbieders in de ggz), de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Werkt u in de generalistische basis-ggz? Schrijf directe én indirecte tijd in 2021
Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. Alle behandelingen (producten en dbc’s) die niet in 2021 zijn afgerond, worden op die datum hard afgekapt en in administratieve zin afgesloten. Als afsluitreden kunt u ‘overgang naar zorgprestatiemodel’ gebruiken. U kunt deze producten en dbc’s per die datum declareren bij de zorgverzekeraar of de patiënt. Het resterende deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt, declareert u in 2022 volgens het nieuwe zorgprestatiemodel.

De behandelingen die op 31 december 2021 nog niet zijn afgerond, sluit u met de afsluitreden ‘overgang naar het zorgprestatiemodel’. Deze zorgtrajecten worden dus niet gedeclareerd op basis van het eerder vastgestelde patiëntprofiel: eenmalig is het aantal werkelijk bestede minuten directe en indirecte tijd bepalend voor het product waar het zorgtraject in zal vallen en dat u dus vervolgens kunt declareren. Daarom is het belangrijk dat u dit jaar – in ieder geval van de behandelingen die niet zijn afgerond op 31 december 2021– de bestede directe én indirecte tijd goed bijhoudt en registreert, zodat deze zorgtrajecten straks met het juiste product zullen matchen. Lees verder op Mijn LVVP>.

Kijk de webinars over het zorgprestatiemodel terug
De webinars over het zorgprestatiemodel waren een succes: maar liefst 3.500 unieke bezoekers hebben naar de drie webinars gekeken. Heeft u het webinar onverhoopt gemist? De drie webinars zijn online gezet, zodat u ze alsnog kunt bekijken.

In het eerste webinar is LVVP-directeur Judith Veenendaal tafelgast, in het tweede webinar komt Hans Kamsma, bestuursvoorzitter van de LVVP, aan het woord. In het derde en laatste webinar wordt er meer aandacht besteed aan de forensische zorg.

Ook interessant

Doe mee aan twee onderzoeken naar contractering in de ggz

Uw aandacht gevraagd voor de jaarlijkse monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de LVVP-leden-enquê

Lees meer

Een goed epd is onmisbaar!

VIPP voor vrijgevestigden krijgt in 2021 vorm; contracten met softwareleveranciers gesloten.

Lees meer