LVVP legt zorgwekkende signalen over knellende omzetplafonds voor aan zorgverzekeraars

LVVP legt zorgwekkende signalen over knellende omzetplafonds voor aan zorgverzekeraars

14-07-2022 Print

Bij de LVVP zijn er veel zorgwekkende signalen binnengekomen van onze leden over knellende omzetplafonds bij zowel CZ als VGZ. Zowel leden die behandelen in de generalistische basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz laten weten dat zij al vroeg in het jaar zagen aankomen dat zij ‘nee’ moeten gaan verkopen aan CZ- en VGZ-verzekerden, terwijl zij vaak wel behandelcapaciteit hebben. De LVVP vindt dit een maatschappelijk ongemakkelijke boodschap aan patiënten, niet in de laatste plaats vanwege de lange wachtlijsten.

Veel leden van de LVVP doen hun beklag over de lage omzetplafonds en ook over het feit dat de omzetplafonds vaak niet worden opgehoogd. Ook uitbreiding van een praktijk blijkt geen reden om het omzetplafond te verhogen. Ook wordt er geen rekening gehouden met het feit dat behandelaren dit jaar wel en vorig jaar nog geen contract had. Men vraagt zich sterk af of er überhaupt wel een reden denkbaar zou zijn om het omzetplafond te verhogen…

Door de krappe omzetplafonds komen onze leden echt in de knel en wordt het voor hen onmogelijk om verzekerden van deze zorgverzekeraars verder te behandelen of nieuwe verzekerden aan te nemen. De situatie ontstaat dat onze leden zelfs aangeven dat ze VGZ- en/of CZ-cliënten gaan weren, ondanks het feit dat ze wel plek hebben. Gezien de lange wachtlijsten is dit maatschappelijk gezien een zeer ongemakkelijke boodschap. De LVVP voelt zich genoodzaakt om hierover te berichten in deze nieuwsbrief.

Sta-in-de-weg
Minister Helder heeft in de Volkskrant aangegeven dat zij geen signalen krijgt dat de contractering het wegwerken van de wachtlijsten in de weg zou staan: ‘In gesprekken heb ik niet gehoord dat er een remmende werking in de contracten zit’. Echter, de LVVP geeft al jaren aan dat behandelaren halverwege het jaar genoodzaakt zijn om patiëntenstops te hanteren, terwijl ze feitelijk wel behandelcapaciteit hebben. Dit is notabene opgenomen in de maandelijkse uitvraag van wachtlijstinformatie door Vektis: er is zelfs op aandringen van de LVVP een extra veld aangebracht in deze uitvraag om deze patiëntenstops zichtbaar te maken. Hieruit blijkt dat de krappe omzetplafonds wel degelijk een sta-in-de-weg zijn bij het oplossen van de lange wachtlijsten in de ggz.

Ook interessant

Inkoopbeleid CZ: minimaal 65% nieuwe cliënten

De LVVP blijft nog steeds bezorgd over deze eis.

Lees meer

VG Digitaal: corresponderen met hulp van uw epd

Een mooie service die u de gelegenheid biedt om kosteloos hulp te krijgen bij het optimaal gebruik van uw epd.

Lees meer