Over de LVVP

1 juli 2020: recht op elektronische inzage/afschrift dossier voor patiënten

1 juli 2020: recht op elektronische inzage/afschrift dossier voor patiënten

25-06-2020 Print

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage en elektronisch afschrift van hun medisch dossier. Wat betekent dit concreet?

We maken onderscheid tussen inzage in het dossier en een afschrift (kopie) van het dossier:

  • Inzage: dossier komt niet in bezit van de patiënt
  • Kopie/afschrift: dossier komt wel in bezit van de patiënt

 

Patiënt vraagt om inzage in zijn/haar dossier

  • Houdt u een elektronisch dossier bij? Dan dient u de inzage ook elektronisch aan te bieden, maar alleen als uw patiënt hierom vraagt. Vraagt deze niet specifiek om elektronische inzage, dan mag u ook inzage op papier geven. Elektronische inzage hoeft niet online (via een portaal of uw eigen software); u kunt de patiënt ook op een computer op de praktijk inzage in het eigen dossier bieden. Ook kunt u een beveiligde usb-stick meegeven die u daarna weer retour ontvangt, maar in feite komt het meegeven van een usb-stick neer op het verstrekken van een kopie van het dossier.
  • Houdt u een papieren dossier bij? Dan mag u de inzage op papier aanbieden. U hoeft het dossier niet te digitaliseren om elektronische inzage mogelijk te maken.

 

Patiënt vraagt om een kopie van zijn/haar dossier

  • Houdt u een elektronisch dossier bij? Dan is de vraag van de patiënt leidend: verzoekt patiënt per mail om een kopie dossier, dan dient u de kopie ook per mail te verstrekken. Inscannen en versturen via beveiligde (!) mail is voldoende. Van belang is dat u zeker weet dat de ontvanger ook daadwerkelijk uw patiënt is. Een alternatief is het overhandigen van een beveiligde usb-stick. U hoeft geen online kopie (via een portaal of uw eigen software) mogelijk te maken. Verzoekt patiënt om een kopie op papier? Dan dient u een kopie op papier te verstrekken.
  • Houdt u een papieren dossier bij? Ook dan is de vraag van de patiënt leidend: verzoekt patiënt per mail om een kopie dossier, dan dient u de kopie ook per mail te verstrekken. Inscannen en versturen via beveiligde (!) mail is voldoende. Een alternatief is het overhandigen van een beveiligde usb-stick. U hoeft geen online kopie (via een portaal of uw eigen software) mogelijk te maken.

U bent dus niet verplicht digitaal een dossier bij te houden. Maar als u dit wel doet, kan de patiënt u vragen digitaal inzage te geven of een elektronisch afschrift te verstrekken. Dit hoeft u niet standaard te doen; het geldt alleen als de patiënt daar om vraagt.

De verplichting om elektronisch inzage te verstrekken, gaat zover terug in de tijd als dat de bewaartermijn voor medische dossiers dat vereist. Sinds 1 januari 2020 is de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers twintig jaar. Dus als er digitale informatie is van bijvoorbeeld twaalf jaar oud, dan moet die op verzoek van de patiënt digitaal verstrekt kunnen worden.

Elektronisch systeem voor uitwisseling met andere zorgverleners
Maakt u als psycholoog/psychotherapeut gebruik van een digitaal systeem voor het onderling raadplegen van andere zorgverleners (buiten de praktijk waar u werkt)? Dan heeft patiënt recht op deze informatie, maar ook op wie welke informatie in het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en wanneer. Ook heeft patiënt recht op de zogenaamde logging gegevens: wie heeft bepaalde informatie ingezien of opgevraagd en op welke datum.

Aandachtspunten bij online inzage

  • Wilt u online (via een portaal of uw eigen software) inzage aan patiënt bieden? Dan kunt u zelf bepalen welke gegevens patiënt online kan inzien. Online inzage is immers geen recht van de patiënt, elektronische inzage is dat echter wel (tenminste, als u over een elektronisch dossier beschikt).
  • Geeft u online inzage (dus via een portaal of uw eigen software)? Let op bij informatie in het dossier van en/of over derden. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor papieren dossiers (te vinden in de WGBO): de privacy van derden moet beschermd worden. Gegevens van of over derden in het dossier (die niet door de patiënt zelf zijn verstrekt) moeten afgeschermd kunnen worden in het dossier, vóórdat inzage aan de patiënt wordt gegeven. Is dat niet mogelijk, dan is er volgens de wet geen online inzage mogelijk. Een oplossing kan zijn om de gegevens van derden in een apart dossier te verwerken.
  • Als patiënt vertegenwoordigd wordt door iemand anders, let dan op of de online inzage goed verloopt en zo niet, dan kunt u vanuit goed hulpverlenerschap online inzage stopzetten of niet bieden. Als inzage door de vertegenwoordiger niet in het belang is van de patiënt, dan moet u óf a. de gegevens die het betreft apart noteren zodat online inzage voor de patiënt mogelijk blijft, óf b. de online inzage stopzetten.
  • Als u online inzage niet in het belang van uw patiënt acht (bijvoorbeeld in een crisissituatie), dan kan deze stopgezet worden. Leg dit wel uit aan uw patiënt.

 

Let op de zorgplicht
U kunt zich voorstellen dat het recht op inzage in of een kopie van het dossier wringt met de zorgplicht. De beroepscodes hebben hierover bepalingen opgenomen.

In de beroepscode voor psychologen staat dat een gz-psycholoog nooit inzage of een kopie van het dossier mag weigeren, zelfs niet bij uitzondering als hij gegronde vrees heeft dat dit zijn patiënt zou kunnen schaden (zie artikel 67 van de beroepscode voor psychologen). Wel brengt de zorgplicht van een gz-psycholoog met zich mee dat hij een patiënt waarschuwt als hij nadelige gevolgen voor de patiënt verwacht en dat hij hem inzage onder begeleiding aanbiedt.

In de beroepscode voor psychotherapeuten staat dat “het inzagerecht bij voorkeur wordt uitgeoefend in aanwezigheid van de psychotherapeut. Als de psychotherapeut van oordeel is dat kennisname ten nadele van het functioneren van de cliënt kan strekken en op grond daarvan aan de cliënt ontraadt om van zijn inzagerecht gebruik te maken, dan kan de cliënt dit recht pas uitoefenen nadat hij schriftelijk heeft verklaard dat hij van dit advies kennisgenomen heeft” (zie de artikelen III.4.2.2.1 tot en met III.4.2.2.8).

Ook de VvAA heeft een lezenswaardig artikel over dit onderwerp op de website staan, getiteld ‘Online inzage in medische dossiers.Wat betekent het in de praktijk?’.

Ook interessant

Nieuw format voor uw kwaliteitsstatuut: uw actie is nodig

Alle regiebehandelaren in de ggz dienen een persoonlijk kwaliteitsstatuut te hebben. De onderliggende basis hiervoor is het zogenaamde model-kwaliteitsstatuut voor ...

Lees meer

Actueel coronanieuws

Dagelijks voegen we nieuwe teksten toe aan het coronadossier op de website van de LVVP. Bovenaan elke pagina vindt u ...

Lees meer