Over de LVVP

Pas vóór 1 juli 2022 uw kwaliteitsstatuut aan

Pas vóór 1 juli 2022 uw kwaliteitsstatuut aan

25-04-2022 Print

Graag herinneren wij u eraan dat u uiterlijk voor 1 juli 2022 uw kwaliteitsstatuut (ks) moet aanpassen naar versie LKS3.0. Tenminste, als u voor 2023 contracten wilt sluiten met zorgverzekeraars. Ook als u ongecontracteerd werkt, dient u uw ks aan te passen! De uiterste deadline is 31 december 2022. Vanuit Mediquest ontvangt u een dezer dagen ook een herinnering om uw ks tijdig aan te passen. De LVVP ondersteunt u met een invulhulp, die u stap-voor-stap door het ks heen leidt.

Elke BIG-geregistreerde regiebehandelaar in de ggz is verplicht om een geldig kwaliteitsstatuut te hebben. U heeft daarmee ook een account op de website GGZ kwaliteitsstatuut waar u de verplichte registratie van uw kwaliteitsstatuut kunt regelen. Heeft u uw huidige ks (versie 1 of versie 2) nog niet aangepast aan versie LKS3.0? Of u heeft momenteel nog geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut? Dan herinneren we u eraan dat uw kwaliteitsstatuut aangepast moet worden.

Wacht niet tot na 1 juli 2022!
Per 1 januari 2022 geldt het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS GGZ 3.0), zoals opgenomen in het Kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland. Voor 1 juli 2022 moeten alle zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), hun kwaliteitsstatuut invullen of aanpassen conform het format LKS versie 3.0.

Declaratie van zorg met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van formats versie 1.0 dan wel versie 2.0 is mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 is alleen nog een kwaliteitsstatuut op basis van het format LKS versie 3.0 geldig. Vanaf die datum mag u zonder goedgekeurd Kwaliteitsstatuut versie 3.0 geen zorg meer leveren in de Zvw. U mag dan ook geen declaraties meer indienen bij zorgverzekeraars of patiënten.

Uw ks is weliswaar geldig tot en met 31 december 2022, maar wij adviseren u dringend om uw ks voor 1 juli 2022 aan te passen. Hiermee voorkomt u dat u straks bij de zorginkoop voor 2023 niet in aanmerking komt voor een contract!

Vragen?

  • Kijk eerst bij de veel gestelde vragen onderaan dit artikel
  • Algemene vragen over de registratie van uw kwaliteitsstatuut: per mail (voorkeur) naar helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl, of telefonisch op tel. (088) 126 39 15, op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:00 uur.
  • Inhoudelijke vragen over het kwaliteitsstatuut kunt u stellen aan het LVVP-bureau via bureau@lvvp.info.

 

Veel gestelde vragen over het wijzigen van uw ks

Ik wil mijn kwaliteitsstatuut wijzigen, hoe doe ik dit?

  • Log in op https://ggzkwaliteitsstatuut.nl/Account/Login
  • Klik op statuut invullen/wijzigen bovenin het scherm
  • Klik onderaan op de oranje knop ‘Ga verder met invullen kwaliteitsstatuut’.
  • De gewenste velden wijzigen/aanvullen en het statuut indienen
  • Na 24 uur krijgt de gebruiker bericht over de uitslag van de toetsing.

 

Hoe kan ik navigeren door het format?
Met de oranje knoppen ’terug’ en ‘verder’ onderaan de pagina kunt u navigeren door het statuut. Op de laatste pagina van het kwaliteitsstatuut dient eerst het boxje voor de tekst “Hierdoor stemt u ermee in dat u het wijzigingsformulier naar waarheid hebt ingevuld” te worden aangevinkt voordat men terug kan.
Let op: het format start bij vraag 2. Vraag 1 (de algemene gegevens) kunt u los van de inhoud van het statuut wijzigen, nadat het statuut LKS versie 3.0 inhoudelijk is goedgekeurd.

Waarom staat mijn kwaliteitsstatuut nog op ‘in bewerking’?
Dit betekent dat bij indienen of aanpassen van het kwaliteitsstatuut nog niet het volledige proces is doorlopen. Mediquest adviseert het proces van indienen of aanpassen van het kwaliteitsstatuut zo snel als mogelijk af te ronden.

Ook interessant

‘Met alle respect voor jullie leden: ik voel me soms met hen verwant’

Eus heeft veel zin in het LVVP-congres, zo liet hij tijdens de voorbespreking weten. ‘Tijdens tv-interviews voor onder andere Sterren ...

Lees meer

Uitslag poll: Moet de diagnose wel of niet op de factuur vermeld worden?

Moet de diagnose nog wel op de factuur vermeld worden nu het zorgprestatiemodel is ingevoerd? En zo ja, geldt dit ...

Lees meer