Over de LVVP

15 maart 2017: volgende toetsronde kwaliteitsstatuut

15 maart 2017: volgende toetsronde kwaliteitsstatuut

04-02-2017 Print

Zoals bekend zijn zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op dit moment beschikken 4.130 vrijgevestigden over een goedgekeurd statuut. Mocht u nog geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben, dan kunt u dat vóór 15 maart 2017 aanbieden; u ontvangt dan vóór 1 april reactie of het is goedgekeurd. Voor alle (nieuwe) zorgaanbieders geldt dat de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl ook in 2017 beschikbaar is. 

Coulanceperiode zorgverzekeraars

Zoals u weet hebben de zorgverzekeraars de door LVVP, NVvP, V&VN, P3NL, InEen, NIP, GGZ Nederland, Platform MEER GGZ en LPGGz gevraagde coulance in acht genomen. Dit houdt in dat zorgaanbieders die vóór 1 januari 2017 een account hebben aangevraagd op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl tot 1 april 2017 gebruik kunnen maken van de coulanceperiode. Dat betekent dat zij per 1 april 2017 moeten beschikken over een aantoonbaar door MediQuest beoordeeld en bij het Zorginstituut Nederland ingediend kwaliteitsstatuut. Anders lopen zij het risico dat hun declaraties voor behandelingen die gestart zijn of doorlopen in 2017 niet (meer) in behandeling worden genomen tot de aanbieder alsnog aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar voldoet. Indien u van deze coulanceperiode gebruikmaakt, dient u uw statuut vóór 15 maart 2017 ter beoordeling aan te bieden aan MediQuest.

 

Startende regiebehandelaren

Deze coulanceperiode is niet van toepassing op aanbieders die hun praktijk of instelling starten in 2017. Voor hen geldt dat ze over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dienen te beschikken zodra ze starten met het leveren van verzekerde zorg.

 

Meer informatie of vragen?

Op onze website vindt u de veelgestelde vragen over het aanbieden van het format kwaliteitsstatuut. Voor overige vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen met de helpdesk via helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer