Over de LVVP

17 juni 2019: presentatie uitkomsten kostprijsonderzoek ggz en fz

17 juni 2019: presentatie uitkomsten kostprijsonderzoek ggz en fz

29-05-2019 Print

Op maandag 17 juni van 15:00-17:00 uur worden de resultaten van het kostprijsonderzoek van de NZa gepresenteerd. Het onderzoek levert kostprijzen per beroep op voor de ggz en fz. Deze presentatie gaat dus nadrukkelijk niet over de nieuwe tarieven, maar over één van de bouwstenen om daartoe te komen. Velen van u hebben aan dit (verplichte) onderzoek deelgenomen, dus wellicht bent u geïnteresseerde in de resultaten. Alle geïnteresseerde professionals die werkzaam zijn in de ggz zijn voor de presentatie uitgenodigd.

Kostprijzen per beroep
De presentatie is interessant voor zorgaanbieders die hun gegevens hebben aangeleverd om het kostprijsonderzoek mogelijk te maken, maar ook relevant voor andere partijen uit het veld die in de praktijk te maken krijgen met de nieuwe tarieven. In deze fase worden nog niet de nieuwe tarieven gepresenteerd, maar wordt ingezoomd op de kostprijzen per beroep op voor de ggz en fz.

Tarieven worden nog berekend
In juli gaat de NZa de tarieven berekenen door deze kostprijzen te vermenigvuldigen met de zorgprofielen. Deze zorgprofielen worden op dit moment herijkt op basis van de gegevens die de zorgaanbieders hebben aangeleverd. Om daarna tot redelijkerwijs kostendekkende tarieven te komen hanteert de NZa nog een aantal opslagen, zoals de normatieve huisvestingscomponent. De tarieven 2020 zullen vervolgens op 1 augustus worden gepubliceerd.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Meldt u dan aan via info@nza.nl onder vermelding van 332275 ter attentie van Kelly van Vliet.

Ook interessant

VGZ waarschijnlijk fors lagere contracteergraad in 2020

Zorgverzekeraar VGZ stelt onaanvaardbaar hoge eisen aan vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een fors lagere contracteergraad bij VGZ ...

Lees meer

Welkom op het LVVP-congres op 27 september 2019

Op vrijdag 27 september 2019 vindt het tweejaarlijkse LVVP-congres plaats. U kunt zich vanaf nu aanmelden. Het congres staat open voor LVVP-leden, ...

Lees meer