Over de LVVP

2017: aanpassingen in registratie en declaratie op basis van DSM-5

2017: aanpassingen in registratie en declaratie op basis van DSM-5

04-02-2016 Print

Minister Schippers heeft besloten om per 1 januari 2017 de DSM-5 te gebruiken voor de afbakening van de verzekerde ggz-aanspraken en de klinische praktijk. Daarnaast loopt de licentie van DSM-IV-TR af. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft VWS geadviseerd via de meest lichte variant over te gaan naar de DSM-5: alleen classificeren in DSM-5, maar registreren in huidige termen. Om de impact in de bekostiging tot een minimum te beperken, worden de DSM-5-classificaties via een conversietabel ‘vertaald’ in DSM-IV-classificaties. De NZa en Zorginstituut Nederland (ZiNL) hebben de conversietabel afgerond en deze wordt naar verwachting tijdig door alle softwareleveranciers in uw praktijksoftware ingebouwd.

De aanpassingen per 2017 zijn in het kort:

  • lopende dbc’s met DSM-IV-TR maakt u gewoon af;
  • vervolg-dbc’s die u opent in 2017 moet u classificeren via DSM-5 met zorgtype 150;
  • via de conversietabel wordt geregistreerd en gedeclareerd in huidige termen (voor de gespecialiseerde ggz inclusief de assen voor DIS).

Er wordt door de NZa nog gewerkt aan een factsheet over de nieuwe werkwijze.

 

Geen wijzigingen in het verzekerde ggz-basispakket

De DSM-5 brengt geen wijzigingen in het verzekerde ggz-basispakket. Ook de classificaties ‘Andere gespecificeerde stoornissen’, in de DSM-IV benoemd als ‘stoornissen NAO’, worden namelijk tot de geneeskundige ggz gerekend.

 

Wijzigingen in de registratie voor de gespecialiseerde ggz:

  • Registratie DSM-5:

De regiebehandelaar voert de diagnoseclassificatie uit conform de DSM-5. Voor de registratie en bekostiging moet de DSM-5-diagnose worden vertaald naar een DSM-IV-TR diagnose met alle vijf de assen. In de diagnosetabel voert u de van toepassing zijnde DSM-5 diagnose(n) in. Indien de softwareleverancier de koppeling tussen IV en 5 heeft gemaakt, ziet u ook meteen welke DSM-IV-diagnose daarbij hoort. Tevens moeten de overige 3 assen (somatische aandoeningen, psychosociale factoren en de GAF-score), zoals gebruikelijk geregistreerd worden.

  • Patiënt is in behandeling:

Bij een lopende behandeling die in 2016 is gestart en in 2017 wordt afgesloten, worden de vervolg-dbc (365 dagen na de opening) en het zorgtraject afgesloten. Vervolgens wordt een nieuw zorgtraject en een initiële dbc met zorgtype 150 geopend. Er mag dus geen vervolg-dbc worden geopend in 2017 voor patiënten die al behandeling zijn. De regiebehandelaar registreert de geclassificeerde DSM-5 diagnose zoals hierboven is beschreven.
In het geval van het heropenen van een dbc, die in 2017 is afgesloten (35-dagen-regel), hoeft er niets  te gebeuren op het gebied van het registreren van de DSM-5.

  • Nieuwe patiënt of nieuwe diagnose:

Open een zorgtraject en initiële dbc met zorgtype 101 (reguliere zorg), behalve als het om een second opinion of een 18-jarige gaat. De regiebehandelaar registreert de geclassificeerde DSM-5-diagnose zoals hierboven beschreven.

  • Overgangsregeling 18-/18+:

Als een jongere 18 jaar in 2017 wordt en dus overgaat naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), dan wordt er ook altijd een initiële dbc geopend. Voor de 18 jarige moet altijd het zorgtype 147 (overgang vanuit de Jeugdwet) worden gekozen. De regiebehandelaar registreert de geclassificeerde DSM-5-diagnose op de 5 assen zoals hierboven beschreven.

 

Wijzigingen in de registratie voor de generalistische basis-ggz:
De regiebehandelaar voert de diagnoseclassificatie uit conform de DSM-5. Voor de registratie en bekostiging moet de DSM-5-diagnose worden vertaald naar een DSM-IV-TR-diagnose. In de diagnosetabel voert u de van toepassing zijnde DSM-5-diagnose(s) in. Indien de softwareleverancier de koppeling tussen IV en 5 heeft gemaakt, ziet u ook meteen welke DSM-IV-diagnose daarbij hoort.  Tevens kunt u de overige 3 assen (somatische aandoeningen, psychosociale factoren en de GAF-score) registreren:

  • voor DIS wordt alleen één van de 14 hoofdgroepen van de DSM-IV meegenomen;
  • voor ROM zijn de (primaire hoofd)diagnose en eventuele nevendiagnose in DSM-IV op as 1 en as 2 en de GAF-score (as 5) noodzakelijk. 

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer