Over de LVVP

2017: DSM-5 is basis voor aanspraken verzekerde ggz – bekostiging nog via DSM-IV

2017: DSM-5 is basis voor aanspraken verzekerde ggz – bekostiging nog via DSM-IV

04-02-2016 Print

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer op 31 maart jl. haar besluit bekendgemaakt over het gebruik van de DSM-5 voor het verzekerde pakket en de bekostiging. De minister heeft in haar advies de impactanalyses van de NZa over de toepassing van de DSM-5 en twee rapporten van het Zorginstituut betrokken. De volledige kamerbrief kunt u hier lezen. Dit betekent dat de verzekerde ggz-aanspraken per 1 januari 2017 worden geduid en uitgelegd op grond van de DSM-5, die daarmee leidend wordt voor de klinische praktijk. Om de impact in de bekostiging tot een minimum te beperken, worden de DSM-5-classificaties via een conversietabel ‘vertaald’ in DSM-IV-classificaties. Het ministerie voert overleg met de auteursrechthebbenden om te komen tot een passende licentie hiervoor.

De LVVP was voorstander om de DSM-IV te behouden voor aanspraak én bekostiging van de geneeskundige ggz om de administratieve lasten niet verder te vergroten. Mede gezien de serieuze stappen die inmiddels zijn gezet richting een volledig nieuwe productstructuur voor de ggz (het ‘Engelse model’, beoogd per 2019). De auteursrechthebbende van de DSM-IV is echter niet bereid de huidige licentie voor het gebruik van de DSM-IV in de bekostiging van dit scenario te verlengen.

 

Geen wijzigingen in het zorgpakket

De DSM-5 brengt geen wijzigingen in het zorgpakket. Ook de classificaties ‘Andere gespecificeerde stoornissen’, in de DSM-IV benoemd als ‘stoornissen NAO’, worden namelijk ook tot de geneeskundige ggz gerekend.

Omdat behandelaren in de klinische praktijk moeten werken met de DSM-5, maar bij de bekostiging gebruikmaken van de DSM-IV, is een conversietool nodig; via een conversietabel wordt duidelijk welke DSM-IV-classificatie bij welke DSM-5-classificatie hoort. De NZa is bezig om de conversietabel af te ronden. In de aanloop naar 2017 zal de LVVP u nader informeren over het werken met beide DSM-versies.

 

Gezocht: LVVP-lid voor werkgroep controle conversietabel
De LVVP zoekt een vrijgevestigd ggz-professional die goede kennis heeft van de DSM-IV, de DSM-5 en de ICD-9 coderingen om de conversietabel in een werkgroep onder leiding van de NZa te controleren. Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u zich melden bij Suzanne Stomp: s.stomp@lvvp.info.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer