Over de LVVP

21 oktober 2014: NVVP + LVE = LVVP

21 oktober 2014: NVVP + LVE = LVVP

04-02-2014 Print

Fusie tot DE vereniging van vrijgevestigde ggz-professionals een feit!

Vandaag is een bijzondere dag, waar we als NVVP en LVE maanden naar hebben uitgekeken: de presentatie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, de enige vereniging van en voor de vrijgevestigde ggz-professional in Nederland!

Na een periode van toenemende synergie, zijn we vandaag formeel samengevoegd tot één grote brancheorganisatie van ruim 2350 leden, die de belangen behartigt van de vrijgevestigde eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog. Met deze samenvoeging kunnen we ons nóg sterker maken voor u als vrijgevestigde ggz-aanbieder!
 
De LVVP staat voor:

 • de enige vereniging van en voor de vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch(neuro)psychologen in Nederland
 • grote expertise op het vlak van de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz in de vrijgevestigde setting
 • adequate en strijdvaardige belangenbehartiging in een dynamische tijdgeest
 • een actieve en krachtige lobby richting overheid, politiek en zorgverzekeraars
 • korte lijnen en snelle service
 • een door de inspectie erkend kwaliteitssysteem
 • een visitatiesysteem op basis van up-to-date regelgeving
 • een eigen ROM-portal en 'taalontwikkeling' voor kwaliteit voor de vrijgevestigde ggz-professional
 • ondersteuning leden m.b.t. de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten
 • de vertaling van wet- en regelgeving naar handreikingen voor direct gebruik in de eigen praktijk
 • een uitgebreide zoekmachine voor cliënten en verwijzers
 • een klachtenregeling inclusief coaching om fit to practice te worden
 • een workshop voor starters

 
LVVP-bestuur
Het bestuur van de LVVP bestaat uit:

Arnoud van Buuren, voorzitter
Hans Kamsma, vice-voorzitter
Peter Dekker, penningmeester
Ria Mous
Alexandra Sillen
Merel de Vries
Christaan Scheele

 
LVVP-bureau met 10 medewerkers

Het bureau van de LVVP is gehuisvest aan Maliebaan 87, 3581 CG te Utrecht en bestaat uit:
Judith Veenendaal, directeur
Dick Nieuwpoort, plaatsvervangend directeur
Annemarie van der Meer, persvoorlichter en beleidsmedewerker externe contacten, zorgcontractering, Zorgverzekeringswet (art. 13), magazine
Suzanne Stomp, beleidsmedewerker opleidingen, kwaliteit, visitatie en ROM
Claudia Compier, beleidsmedewerker transitie jeugd-ggz
Tineke Ruijl, beleidsondersteunend medewerker generalistische basis-ggz, congres 2015
Jeanne Janssen, redacteur nieuwsbrief/website en projectmedewerker e-mental health, congres 2015, wet- en regelgeving, klachten
Sacha Wammes en Maria Scherf: helpdesk, secretariaat, ledenadministratie
Mariska Koperdraad: visitatie-administratie

 
Bereikbaarheid LVVP-bureau
Het LVVP-bureau is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur op 030-2364338, en per e-mail via bureau@lvvp.info.
De naam van de nieuwe website is www.lvvp.info.
De mailadressen van de afzonderlijke medewerkers zijn beschikbaar bij de contactinformatie op de LVVP-site.
 
LVVP-website en zoekmachine
De frisse en krachtige huisstijl van de nieuwe vereniging is vandaag gelanceerd, en alle voorheen LVE- en NVVP-leden zijn inmiddels ondergebracht in de uitgebreide zoekmachine van de LVVP-site. Hoewel er al heel veel informatie op deze website staat, gaan we deze de komende maanden verder optimaliseren. Ook alle folders en brochures zijn nieuw. U kunt ze inzien op www.lvvp.info en opvragen bij het LVVP-bureau.
 
Toegang tot Mijn LVVP, het besloten ledendeel van de LVVP-site

Om toegang te krijgen tot Mijn LVVP kunt u inloggen met het wachtwoord dat u gebruikte voor Mijn NVVP, maar omdat het om een nieuw domein gaat, zullen bewaarde wachtwoorden niet meer werken. U moet uw wachtwoord dus opnieuw intypen. Bent u het vergeten, vraag het dan op via 'wachtwoord kwijt' op de inlogpagina. U krijgt het vervolgens in twee stappen via uw e-mail binnen. Vervolgens kunt u inloggen en in uw LVVP-profiel desgewenst een eigen wachtwoord aanmaken, dat u makkelijker onthoudt.
 
@LVVPtweet
@LVVPtweet is het twitteradres van de LVVP. Ieder die voorheen de tweets ontving via @NVVPtweet, moet zich opnieuw actief melden als volger van @LVVPtweet. Zij hebben daarover gisteren al een tweet ontvangen.

 

 De NVVP- en LVE ROM-portal worden samengevoegd tot de LVVP ROM-portal. Voor nu kunt u blijven inloggen op de huidige NVVP ROM-portal of LVE ROM-portal, zoals u dat op dit moment gewend bent. Ook kunt u via de site van de LVVP op de ROM-knop klikken en dan kiezen voor ‘Login NVVP ROM-portal’ of voor ‘Login LVE ROM-portal’. Op het moment dat de LVVP ROM-portal gereed is, wordt dit tijdig aangekondigd in de LVVP-nieuwsbrief en ontvangt u een bericht van Reflectum.

Eerste LVVP-ledenvergadering op 19 november
Op 19 november 2014 vindt van 19.00-21.00 de eerste algemene ledenvergadering van de LVVP plaats, in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. De agenda ontvangt u drie weken van tevoren. Het nieuwe bestuur zal zich dan aan u presenteren en er zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de uitkomsten van de pilot e-mental health.
 
Graag tot ziens!
En, zoals u van ons gewend bent, zullen wij ook in de nieuwe vereniging uw belangen als vrijgevestigde ggz-professional met kracht behartigen!
 
Met vriendelijke groet,
namens bestuur en bureau van de LVVP,
 
Arnoud van Buuren, voorzitter
Judith Veenendaal, directeur

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer