Over de LVVP

26 mei 2016: speciale bijeenkomst over de jeugd-ggz

26 mei 2016: speciale bijeenkomst over de jeugd-ggz

04-02-2016 Print

De LVVP organiseert op 26 mei 2016 in Utrecht een speciale bijeenkomst over de jeugd-ggz. Keynotespreker is hoogleraar Tom van Yperen. De overige twee sprekers zijn Ruud van Herk (VWS) en Geert Schipaanboord (VNG). Van Herk geeft een lezing over de privacy in de jeugd-ggz en Schipaanboord licht de drie voorkeursbekostigingsmodellen in de jeugd-ggz toe. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor LVVP-leden; niet-leden betalen € 75,= entree. Meer informatie over de bijeenkomst en andere actualiteiten rondom de jeugd-ggz treft u aan in de volgende k&j-nieuwsbrief, die u in de week van 7 maart via de e-mail ontvangt. U kunt zich al voor de bijeenkomst aanmelden via t.ruijl@lvvp.info.

Jaarrapportage 2015 Monitor Transitie Jeugd
Gemeenten schenden privacy van jongeren, ouders voelen zich vaak niet serieus genomen en de route naar jeugdhulp is 'lang, onduidelijk en onaangenaam'. Dat blijkt uit de jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd, die meldingen verzamelt van ouders en jongeren over de jeugdzorg die sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt.
Meer dan de helft van de in totaal 472 meldingen die in 2015 zijn binnengekomen, gaan over het gebrek aan informatie. Daarnaast worden ouders regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd, omdat niet duidelijk is wie de regie heeft. Ze krijgen niet binnen de wettelijk gestelde termijn van acht weken een reactie op hun hulpvraag. 
Gemeenten blijken het ook niet zo nauw te nemen met de privacy van de jongeren, zo blijkt uit ruim een kwart van de meldingen. Dossiers worden zonder toestemming van ouders besproken met derden, ouders weten niet wie inzage heeft en ze krijgen geen uitleg over hoe privacygevoelige gegevens worden beschermd.

De LVVP herkent deze signalen. Veel leden in het hele land hebben hiermee te maken. De LVVP maakt zich hier dan ook zorgen over en zal de VNG hierop opnieuw aanspreken.

 

Op basis van de bevindingen in de jaarrapportage doet de Monitor Transitie Jeugd (elk kwartaal tot eind 2016) aanbevelingen aan zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, als de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie. De Monitor Transitie Jeugd is een initiatief van het Landelijk Platform GGz, MEE Nederland, Uw Ouderplatform, Zorgbelang, Ieder(in) en LOC Zeggenschap in zorg.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer