Over de LVVP

28 september: laatste informatiebijeenkomst over het kwaliteitsstatuut!

28 september: laatste informatiebijeenkomst over het kwaliteitsstatuut!

04-02-2016 Print

Op woensdag 28 september organiseren wij in Utrecht onze vierde en laatste informatiebijeenkomst over het kwaliteitsstatuut. U kunt zich daarvoor opgeven via s.wammes@lvvp.info. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U kunt uw kwaliteitsstatuut aanbieden op www.GGZKwaliteitsstatuut.nl. U kunt zich hier als zorgaanbieder aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden, opslaan(!) en vervolgens ingevuld opsturen. Na de toets ontvangt u na enige tijd via de e-mail bericht of uw kwaliteitsstatuut al dan niet compleet is. De e-mail waarin staat dat uw kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, moet u goed bewaren, als ook de versie van het kwaliteitsstatuut die in de bijlage van die e-mail wordt meegestuurd!

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer