Over de LVVP

29 november 2017: algemene ledenvergadering LVVP

29 november 2017: algemene ledenvergadering LVVP

04-02-2017 Print

Op woensdag 29 november a.s. vindt van 19.00 tot 21.30 uur de najaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. U wordt niet alleen bijgepraat over recente ontwikkelingen, we besteden dit keer ook aandacht aan een thema dat momenteel volop in de belangstelling staat: transparantie.

Hoe transparant moet u zijn naar bijvoorbeeld cliënten, overheid en verzekeraars? Wat is het belang ervan? We zijn benieuwd naar uw visie en betrekken u graag bij een discussie over de invulling van transparantie in de vrijgevestigde ggz-praktijk. De agenda voor de ledenvergadering ontvangt u drie weken van tevoren.
NB: In de vorige nieuwsbrief stond per abuis 22 november vermeld als datum voor de ledenvergadering; onze excuses hiervoor.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer