Over de LVVP

Aandacht voor kritische vragen LVVP in Kamerdebat

Aandacht voor kritische vragen LVVP in Kamerdebat

04-02-2015 Print

Op 10 december heeft de minister uitgebreid aandacht besteed aan de door ons ingebrachte vragen voor het debat met de Vaste Kamercommissie over de initiatieven in het kader van haar brief ‘Kwaliteit loont’. De minister stuurde de Kamerleden voorafgaand aan het debat haar tweede voortgangsrapportage ‘Kwaliteit loont’.

De LVVP verzocht de Kamerleden om de minister vragen te stellen over vier onderwerpen: de problemen die zich voordoen bij de totstandkoming van een onafhankelijke geschillencommissie voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars, de invoering van een gedifferentieerd macrobeheersinstrument (mbi) voor met name ongecontracteerde zorgaanbieders, onjuiste uitvoering van beleid rondom patiënten met een restitutiepolis versus de omzetplafonds van gecontracteerde zorgaanbieders en de rol van zorgverzekeraars bij zorginterventies van het verzekerde pakket Zvw. U kunt onze brief hier lezen en onze gezamenlijke brief met de VELO-partijen treft u hier aan.

 

De door ons ingebrachte punten zijn in het Tweede Kamerdebat beide aan de orde geweest. De minister gaf aan aandacht te hebben voor:

  • het macrobeheersinstrument (mbi): de minister komt binnenkort met meer informatie en wil dit regelen via een apart wetsvoorstel;
  • patiënten met een restitutiepolis versus het omzetplafond: de minister gaat Kamervragen van het CDA hierover beantwoorden;
  • de onafhankelijke geschillencommissie: de minister gaat dit nader bekijken en vindt een onafhankelijke commissie nog steeds van groot belang, die zowel in de precontractuele als de contractuele fase een rol kan spelen.

 

Ons laatste punt over de rol van zorgverzekeraars bij het verzekerde pakket is helaas onvoldoende beantwoord.

We houden als gewoonlijk alert een vinger aan de pols, met name wat betreft het te verwachten wetsvoorstel voor de regeling van het mbi. Zoals we meerdere malen hebben benadrukt, willen we voorkomen dat hoofdzakelijk niet-gecontracteerde ggz-professionals gaan opdraaien voor mogelijke budgetoverschrijdingen in de toekomst. Dat zou immers de keuzevrijheid van patiënten ernstig belemmeren, terwijl er eind 2014 een politieke keuze is gemaakt voor het behoud daarvan. Kortom: wordt vervolgd!

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer