Over de LVVP

Aangenomen Kamermotie: ROM-data moeten voldoen aan AVG

Aangenomen Kamermotie: ROM-data moeten voldoen aan AVG

25-01-2018 Print

De recente motie van Kamerleden Diertens (D66) van Van den Berg (CDA) is aangenomen door de Tweede Kamer. De regering moet ervoor zorgen dat ROM-data voldoen aan de nieuwe Europese privacywet (AVG) en de Kamer hierover tijdig informeren. De LVVP is blij met deze uitslag en kijkt uit naar de resultaten.

De motie houdt het volgende in:

  • constaterende dat het gebruik van ROM-data (Routine Outcome Monitoring) positieve gevolgen kan hebben voor diverse partijen, zoals cliënten en zorgaanbieders;
  • overwegende dat de discussie rondom het gebruik van ROM-data veelal draait om de mate waarin de privacy van de cliënten en hun data geborgd zijn;
  • overwegende dat de Autoriteit Persoonsgegevens zich buigt over de ROM-data en dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, waardoor de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer geldt;
  • van mening dat privacy binnen de zorg, met name binnen de geestelijke gezondheidszorg, van groot belang is en dat de betrokken partijen zonder angst voor inbreuken op privacy gebruik moeten kunnen maken van ROM-data;
  • verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de ROM-data voldoen aan de AVG en de Kamer hierover te informeren voordat de AVG van toepassing is.

Ook interessant

Identiteit: wat bindt ons als vrijgevestigden?

Medio januari hebben het bestuur en bureau weer een beleidsmiddag met elkaar gehad. Identiteit stond op die middag centraal. In ...

Lees meer

NZa beboet zorgverzekeraar die onvoldoende transparant is tijdens zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit deelt een boete uit van € 10.000 aan een zorgverzekeraar die een wijziging in zijn zorginkoopplan voor 2017 niet voldoende ...

Lees meer