Over de LVVP

Aankondiging: LVVP-magazine #1 – 2016

Aankondiging: LVVP-magazine #1 – 2016

04-02-2016 Print

Binnenkort verschijnt het digitale LVVP-magazine weer, waarin diverse onderwerpen aan bod komen die van belang zijn voor de vrijgevestigde ggz-praktijkhouder. Voor dit magazine is kinderombudsman Marc Dullaert geïnterviewd over de jeugd-ggz. Daarnaast vertelt wetenschapper en LVVP ROM-commissielid Kim de Jong over een analyse die ze heeft uitgevoerd op basis van ROM-data uit de LVVP ROM-portal. Ook de voorzitter en vicevoorzitter van de nieuwe Amsterdamse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (AVVP) zijn geïnterviewd; zij vertellen over de start en ambities van de nieuwe vereniging.

Aspirantbestuurslid van de LVVP Yvo van de Velde vertelt over de activiteiten en de positie van vrijgevestigden in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en LVVP-beleidsmedewerker Annemarie van der Meer licht de leveringsvoorwaarden toe die voor zorgverzekeraars zijn opgesteld. U ontvangt het digitale magazine voor de voorjaarsvakantie!

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer