Over de LVVP

Aanleveren ROM-data bij GGZ Dataportaal mogelijk, maar niet verplicht

Aanleveren ROM-data bij GGZ Dataportaal mogelijk, maar niet verplicht

12-03-2020 Print

De LVVP benadrukt het belang van ROM voor het monitoren van de behandeling en ook van het onderling vergelijken van de behandelresultaten met andere zorgaanbieders (spiegelinformatie). Inmiddels hebben wij op ons verzoek de instructies ontvangen van Akwa GGZ voor het aanleveren van ROM-gegevens bij GGZ Dataportaal. Aanleveren mag en kan, maar is niet verplicht.

Aanleveren mag en kan, maar moet niet
Zoals u weet zijn stichting vrijgevestigden ROM’en (SVR) en stichting benchmark ggz (SBG) opgegaan in Akwa GGZ, het kwaliteitsinstituut voor de ggz. Akwa GGZ heeft -naast het ontwikkelen en beheren van de ggz zorgstandaarden- het verzamelen van ROM-data als taak. Voor instellingen was het al weer mogelijk om ROM-gegevens aan te leveren. Voor vrijgevestigden blijkt dit ook mogelijk. U mag en u kunt aanleveren, maar het is niet verplicht.

Drie voorwaarden om te kunnen aanleveren
Er zijn drie voorwaarden om te kunnen aanleveren:

  1. individuele toestemming van de patiënt voor het delen van deze gegevens voor dit doel; dit dient u zelf voor uw eigen praktijk ingericht te hebben. Als u zich aanmeldt bij GGZ Dataportaal, dan krijgt u hier de benodigde informatie en documenten voor;
  2. u meldt zich aan bij GGZ Dataportaal en sluit een individuele overeenkomst;
  3. uw epd-systeem moet kunnen koppelen met uw ROM-gegevens zodat u via uw eigen software kunt aanleveren.

Wat gebeurt er met aangeleverde ROM-gegevens?
Aangeleverde ROM-gegevens komen in een grote vergaarbak terecht; hierin zitten zowel gegevens van instellingen als van vrijgevestigden. U kunt vervolgens twee dingen: inzage krijgen in uw eigen gegevens en uw eigen gegevens spiegelen aan de landelijke gegevens voor gebruik in intervisie. Dit betreft dus de ROM-doelen 1 en 2 (voor de eigen praktijk en leren en evalueren in intervisie). De ROM-doelen 3 en 4 (onderling vergelijken in een benchmark en zorginkoop dan wel onderzoek) zijn niet aan de orde.

Vragen?
Met al uw vragen over het aanleveren van ROM-gegevens kunt u terecht bij de servicedesk van GGZ Dataportaal, per mail naar servicedesk@ggzdataportaal.nl. Kijk ook op www.ggzdataportaal.nl.

Ook interessant

LVVP spreekt met zorgverzekeraars en Tweede Kamerleden

Uiterlijk 1 april 2020 publiceren zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2021. In de aanloop naar deze datum heeft de LVVP een ronde langs alle ...

Lees meer

Resultaten LVVP-enquête over praktijkvoering

Eind 2019 deed de LVVP onderzoek onder de leden naar het werken in de vrijgevestigde praktijk. Dat leverde boeiende informatie op ...

Lees meer