Over de LVVP

Aanlevering ROM-data kan per 1-10-2016, moet per 1-1-2017

Aanlevering ROM-data kan per 1-10-2016, moet per 1-1-2017

04-02-2016 Print

Tot op heden kunnen vrijgevestigde ggz-professionals nog geen ROM-data aanleveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Dat gaat veranderen: door diverse ontwikkelingen wordt aanlevering van ROM-data vanaf 1 oktober 2016 mogelijk via een centrale infrastructuur. Wij informeren u over de ontwikkelingen en benodigde stappen, zodat u op tijd klaar bent om uw ROM-data aan te leveren. Aanlevering van uw ROM-data is verplicht vanaf 1 januari 2017, zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Bereid u daarop voor!

Aanleverplicht ROM-data
Vanaf 1 januari 2017 is iedere ggz-aanbieder –al dan niet gecontracteerd- op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om voor ggz aan volwassenen (binnen de Zorgverzekeringswet) ROM-data aan te leveren bij SBG. Instellingen doen dat reeds. Voor u als vrijgevestigde ggz-professional is dat op dit moment niet mogelijk, omdat een deel van de infrastructuur daarvoor ontbreekt. Momenteel worden de eerste stappen gezet om die infrastructuur te realiseren. Deze wordt georganiseerd en gefinancierd door de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR). Vanaf 1 oktober 2016 kunt u uw ROM-data via deze infrastructuur aanleveren aan SBG. Wij adviseren u om daadwerkelijk per 1 oktober te starten, zodat u zeker weet dat u op 1 januari 2017 alles op orde hebt.
 

Waarom ROM
Zicht op kwaliteit en transparantie van zorg staan hoog op de politieke agenda. Ook de LVVP vindt dit van belang en streeft naar kwalitatief verantwoorde zorg: wij staan achter een verantwoord en geïntegreerd gebruik van ROM in de behandeling van patiënten. We zijn daarbij van mening dat ROM allereerst moet worden ingezet voor en door de zorgaanbieder zelf, met als doel om de (kwaliteit van de) behandeling in samenspraak met de patiënt te verbeteren of bij te stellen. Immers, kwaliteit van zorg gaat over meer dan een platte vergelijking van een deltatoets tussen een begin- en eindmeting. In de ggz is iedere patiënt anders en het is logisch te verwachten dat sommige patiënten niet verbeteren op klachtenniveau, maar wel baat kunnen hebben bij begeleiding.

 

Vergelijk uw benchmarkgegevens met uw intervisiegenoten
Met de ROM-data, die door alle vrijgevestigde ggz-professionals centraal aangeleverd gaan worden bij SBG, kunt u zelf gaan benchmarken. De data leveren informatie die u kan helpen om te reflecteren op uw eigen handelen en werkwijze. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om, onder meer met behulp van intervisiegroepen, sturing op kwaliteit te initiëren. Zo is het mogelijk om uw intervisiegroep als lerende omgeving te benutten door uw werkwijze en behandelresultaten te vergelijken met uw intervisiegenoten en met elkaar te bespreken waarom de data verschillen en hoe u ROM in uw behandelingen kunt gebruiken.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer