Over de LVVP

Aanlevering ROM-gegevens niet meer via DIS

Aanlevering ROM-gegevens niet meer via DIS

04-02-2016 Print

De NZa en VWS hebben besloten dat het DBC-Informatiesysteem (DIS) definitief geen ROM-gegevens over de ggz gaat verwerken. Oorspronkelijk was het idee dat de NZa als beheerder van het DIS de ROM-gegevens in de nieuwe publieke setting aan SBG kon doorleveren. Dit doorleveren is echter een private taak, terwijl het DIS door het samengaan met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een publieke functie heeft gekregen. Voor het doorleveren was de DIS-dataset in 2014 uitgebreid met ROM-gegevens. Het aanleveren was overigens niet verplicht.

Per 1 januari 2017 gaat de NZa het aanleveren van ROM-gegevens aan het DIS technisch niet meer mogelijk maken en de in haar bezit zijnde ROM-gegevens vernietigen. De NZa adviseert om zo snel mogelijk te stoppen met de aanlevering van ROM-gegevens aan het DIS. Dit is alleen van toepassing als u via uw praktijksoftware al ROM-gegevens bij DIS aanlevert. Dit is veelal praktijksoftware waarmee u én DIS-gegevens én ROM-gegevens registreert en aanlevert bij DIS. De LVVP ROM-portal levert bijvoorbeeld momenteel nog geen ROM-gegevens bij DIS aan voor vrijgevestigden (de LVVP ROM-portal kan wel ROM-data voor instellingen aanleveren bij SBG).

De verplichting tot het aanleveren van de dbc (g-ggz)- en productgegevens van de gb-ggz aan het DIS blijft bestaan, maar het leveren van ROM-gegevens gaat dus via een andere weg lopen.

 

ROM-gegevens vanaf 1 oktober 2016 aanleveren
Omdat DIS de doorlevering van ROM-gegevens niet gaat doen, hebben de betrokken partijen samen een alternatieve (private) werkwijze opgezet. Over de nieuwe aanleverstraat ofwel TTP die dit gaat verzorgen, hebben de leden van de LVVP informatie ontvangen via twee nieuwsflitsen (deel 1 en deel 2). Voor meer informatie kunt ook de website van Stichting Vrijgevestigden ROMmen raadplegen: www.stvgr.nl.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer