Over de LVVP

Aanlevering van ROM-data aan SBG: de voorwaarden

Aanlevering van ROM-data aan SBG: de voorwaarden

04-02-2014 Print

Veilige versleuteling van data in de NVVP ROM-portal gewaarborgd

Vanaf 2014 zijn ook vrijgevestigde ggz-professionals verplicht om ROM-data aan te leveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Dat is momenteel echter nog niet daadwerkelijk mogelijk. SBG is in gesprek met DIS om te onderzoeken of DIS als voorportaal van SBG kan functioneren. Als DIS deze rol op zich gaat nemen, wat op dit moment nog niet bekend is, dan worden de ROM-data eerst naar DIS gestuurd, alwaar ze gekoppeld kunnen worden aan de noodzakelijke DIS-data. Vervolgens is het de bedoeling dat DIS de juiste gegevens aan SBG aanlevert. Het (versleutelde) burgerservicenummer (BSN) is een essentieel onderdeel hierin, omdat de data hiermee gekoppeld kunnen worden. Het BSN is bij u als aanbieder veilig te versleutelen tot een pre-pseudoniem en ook de overige data worden gepseudonimiseerd voordat ze doorgestuurd worden naar DIS. Vervolgens worden de gecombineerde data met het definitief versleutelde BSN aangeleverd aan SBG. Als u meer wilt weten over de vertrouwelijkheid van DIS-data en pseudonimisatie, dan kunt u hier klikken. De NVVP adviseert u om zo spoedig mogelijk te starten met ROM’en, zodat u aan het einde van 2014 voldoende data heeft verzameld.

 

Koppeling met EPD

Als u ROM't via de ROM-portal van de NVVP, dan is het noodzakelijk om bij elke nieuwe cliënt het BSN in te vullen. Als u een koppeling heeft met uw EPD en u heeft het BSN in het EPD ingevuld, dan wordt dit bij het aanmaken van een nieuwe cliënt overgenomen in de NVVP-portal. Echter, als u geen koppeling heeft tussen uw ROM-portal en het EPD van de cliënt dan dient u zelf het BSN-nummer in de ROM-portal in te vullen.

 

De persoonlijke AGB-zorgverlenerscode

Over 2014 dient elke vrijgevestigde over 15% van zijn of haar caseload complete ROM-data aan te leveren; dat zijn de data binnen één zorgtraject (of behandeling) van zowel een begin- als eindmeting. Als uw caseload 80 cliënten per jaar behelst, betekent dit dat u eind 2014 over 12 cliënten de complete data aangeleverd moet hebben. Het is voor SBG noodzakelijk om te kunnen herleiden hoeveel complete ROM-data elke zorgverlener aangeleverd heeft. Dit doen zij via uw persoonlijke AGB-zorgverlenerscode. Als u nog geen persoonlijke AGB-zorgverlenerscode heeft, dan kunt u deze aanvragen bij Vektis. Het benchmarken vindt op groepsniveau plaats, maar de beoordeling van de response rate (de mate waarin men ROM’t) vindt op individueel niveau plaats. Uw persoonlijke AGB-code is ook noodzakelijk in verband met het aanleveren van DIS-data, ook als u medebehandelaar bent. U heeft uw persoonlijke AGB-zorgverlenerscode daarnaast nodig om te kunnen declareren in de gb- en g-ggz.

Om de NVVP ROM-portal klaar te maken voor aansluiting (mogelijk via DIS) op SBG is het noodzakelijk dat uw persoonlijke AGB-zorgverlenerscode ook bekend is bij Reflectum. Hiervoor zal Reflectum in maart een actie opzetten, waarbij u deze gegevens voor u en de overige gebruiker(s) in uw praktijk kunt invullen. Tevens wordt gevraagd om ook uw NVVP-lidmaatschapsnummer in of aan te vullen. Dan kan Reflectum in de toekomst de ROM'ende leden benaderen met gerichte mailings.

 

Waardevolle informatie via ORS/SRS

De ORS en/of SRS worden vaak gebruikt als ROM-instrument om de cliënt in elke behandeling te kunnen volgen. De ORS en SRS zijn beide niet geschikt bevonden voor aanlevering aan SBG. Ze kunnen u als therapeut wel waardevolle informatie geven. Voor de aanlevering aan SBG dient u echter een ander geschikt instrument te gebruiken uit de basis-ROM-set. Gebruikers van de NVVP ROM-portal dienen tenminste de OQ45, Core34, SCL90 óf de BSI te gebruiken bij volwassenen, en bij kinderen en jeugdigen de S-PSY, CBCL óf de SDQ. Zij dienen zich bovendien te houden aan drie verplichte meetmomenten:

  • de beginmeting: deze wordt afgenomen tijdens de intake;
  • de tussenmeting: deze wordt afgenomen tijdens de behandelevaluatie(s). Bij langer lopende behandelingen dient men minimaal eens per drie maanden een ROM-meting af te nemen;
  • de eindmeting: deze wordt afgenomen tijdens de één na laatste therapiesessie.

 

Overige weetjes voor gebruikers van de NVVP ROM-portal

  • Als er (technische) zaken zijn gewijzigd in de NVVP ROM-portal, zoals toevoegingen van nieuwe functies of nieuwe koppeling met een EPD, dan meldt Reflectum dit op op de nieuwspagina van hun site. http://www.reflectum.nl/nieuws/ Later dit jaar ontvangt u in geval van wijzigingen in onze ROM-portal een nieuwsbrief van Reflectum.
  • Als u vragen heeft over de NVVP ROM-portal, dan kunt u deze over het algemeen ook terugvinden op de ondersteuningspagina van Reflectum. http://www.reflectum.nl/ondersteuning-rom-portaal/ Hier staan de meest gestelde vragen voor u op een rijtje. Indien een cliënt klaar is met de behandeling, dan kunt u de cliënt afsluiten door naar de cliëntgegevens te gaan. Klik op wijzigen en zet het vakje actief uit. Sla deze wijziging op. U vindt deze cliënt dan niet meer terug in de lijst met cliënten.
  • Als u ook de afgesloten behandelingen zichtbaar wilt maken, dan klinkt u zelf het vakje uit. U krijgt dan een overzicht van de actieve en niet-actieve cliënten. U kunt de client opnieuw activeren als deze weer in behandeling komt. De NVVP ROM-portal voldoet aan de veiligheidseisen van de NEN 75-10 norm. Dit betekent dat gegevens die de client invult, versleuteld naar de server worden gestuurd en versleuteld worden opgeslagen. Tevens wordt gemonitord of er oneigenlijke zaken gebeuren met het ROM-platform. Dit betekent dat uw cliënt veilig kan inloggen op de NVVP ROM-portal.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer