Over de LVVP

Achmea pusht gebruik Mirro-model voor ggz-behandelingen

Achmea pusht gebruik Mirro-model voor ggz-behandelingen

04-02-2014 Print

2,5% van verdiensten voor Achmea; 15% minder vergoeding bij weigering

Onlangs kwam in het nieuws dat Achmea psychologen en huisartsen onder druk zet om te werken met een methode die de zorgverzekeraar zelf mede heeft ontwikkeld: het Mirro-model. Het zogenoemde KOP-model (Klachten = Omgeving x Persoonlijke coping) richt zich op de oorzaak van de klachten in het licht van de actuele omgevingsfactoren en de persoonlijke kwaliteiten van de hulpvrager. Het behandelmodel bestaat uit een standaard-stappenplan voor de analyse en kortdurende, gestandaardiseerde en stoornisgerichte behandeling van psychologische klachten. Triage en e-health zitten standaard in het pakket. GGZ-professionals die zich niet conformeren aan Mirro, krijgen van Achmea 15% minder vergoed. Psychologen die meedoen, moeten 2,5% van hun verdiensten afstaan.

De LVE en de NVVP ageren al langer tegen het gebruik van het Mirro-model, omdat het een zeer lichte vorm van psychologische behandeling is, die lang niet voor alle cliënten geschikt is.

Waar upcoding terecht niet mag, daar zou deze vorm van downcoding ook niet getolereerd moeten worden. Het doel lijkt hier immers niet `gepaste zorg`, maar het leveren van goedkope zorg. Wat NVVP en LVE echter als een omissie beschouwen, juicht minister Schippers zelfs toe. Zij vindt het juist de bedoeling dat verzekeraars op deze manier invloed uitoefenen.

Het KOP-model is ontwikkeld door de stichting Mirro, opgericht door Achmea en vier zorginstellingen.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer