Over de LVVP

Acties tegen upcoding niet-gecontracteerde zorg

Acties tegen upcoding niet-gecontracteerde zorg

04-02-2014 Print

Ook zorg op basis van restitutie moet binnen macrobudget passen

Een groeiend aantal leden sluit geen contracten meer, met als voornaamste doel onder het zwaarderwordende juk van zorgverzekeraars vandaan te blijven. We wijzen onze leden er met regelmaat op dat de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en –indien er sprake is van verzekerde zorg- de Zorgverzekeringswet (Zvw) ook dan van toepassing zijn. Daarnaast willen wij onze niet-contracterende leden erop wijzen dat het MacroBeheersInstrument (MBI) – het instrument om alle zorgkosten binnen het beschikbare budget te houden- alle verzekerde zorg behelst, al dan niet gecontracteerd.

Door middel van materiële controles gaan zorgverzekeraars de niet-gecontracteerde zorg onder de loep nemen; niet op de hoeveelheid gedeclareerde tijd, maar op de inhoud van de zorg. De feitelijke onderliggende problematiek is volgens ZN „het kunnen schrijven van activiteiten die niet tot de verzekerde zorg behoren”.

De NVVP heeft in de strijd tegen upcoding in de DBC-productstructuur al vaker te kennen gegeven voorstander te zijn van  declaratie van werkelijk bestede tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt deze insteek niet wenselijk omdat slechts een klein percentage van de zorg op restitutiebasis plaatsvindt (3%).

De NZa wil daarnaast met de overlegpartners aan tafel om te werken aan een inhoudelijke verbetering van de productstructuur. In dat kader onderzoeken partijen de komende tijd de mogelijkheden van stagering als basis voor de productstructuur van 2016. DBC-Onderhoud coördineert dit project en zal input van partijen bij elkaar brengen.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer