Over de LVVP

Actueel coronanieuws

Actueel coronanieuws

01-10-2020 Print

UPDATE 2 oktober 2020 – Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, is er weer coronanieuws. In dit artikel meer over de nieuwste maatregelen, groepstherapie, al dan niet face-to-face behandelen, de voorrang voor zorgpersoneel bij de coronateststraat en de onterechte weigering van LVVP-leden, geen coronabonus voor LVVP-leden en aandacht voor de ventilatie van uw praktijkruimte.

Nieuwe maatregelen per 29 september 2020: richtlijn ggz en corona van kracht UPDATE: 2-10-2020
Op 28 september jl. heeft de regering nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De partijen in de ggz brachten eerder dit jaar de richtlijn ggz en corona uit. Na een zomer met relatief weinig ziektegevallen, neemt het aantal besmettingen weer toe. De partijen die bij de richtlijn betrokken zijn, hebben daarom hun overleg weer opgestart.

Op vrijdag 2 oktober 2020 is een aangepaste versie van de richtlijn uitgebracht. Lees verder>

Face-to-face mag, thuiswerken gaat niet over zorg verlenen
De oproep om zoveel mogelijk thuis te werken gaat niet over het verlenen van zorg. Tijdens de eerste coronagolf is de richtlijn ggz en corona opgesteld. Op 2 oktober 2020 is een nieuwe versie gepubliceerd. Het uitgangspunt is en blijft dat de zorg moet doorgaan, op basis van ‘samen beslissen’. Behandelen kan face-to-face, met inachtneming van de maatregelen van het RIVM (minimaal anderhalve meter afstand, geen handen schudden, handen wassen, hoest en nies in de elleboog). Er is ruimte voor afweging: als u zelf tot een kwetsbare groep behoort of met een kwetsbaar iemand samenwoont, of wanneer dit van toepassing is op de patiënt kunt u kiezen voor beeldbellen.

Groepstherapie nog steeds mogelijk
De LVVP krijgt veel vragen over de mogelijkheden voor groepstherapie binnen de huidige maatregelen. Dit hebben we aangekaart in het koepeloverleg ggz en corona en voorgelegd aan het ministerie van VWS. Het ministerie geeft aan dat groepsbehandelingen door kunnen gaan onder dezelfde condities als in de vorige versie van de richtlijn. Dat betekent: mét inachtneming van de 1,5 meter ruimte tussen de deelnemers én een ruimte die daarvoor groot genoeg is. Groepsbehandelingen zijn daarmee vergelijkbaar met bijvoorbeeld kerken en restaurants en de voorschriften die daar voor gezelschappen gelden.

Wel of geen mondkapje?
De nieuwe versie van de richtlijn ggz en corona bevat een aanpassing over het gebruik van mondneusmaskers. Lees verder>

Weigering voorrang bij coronatest onterecht
Onlangs werd bekend dat zorgmedewerkers voorrang krijgen bij het aanvragen van een coronatest. Deze voorrang geldt ook voor LVVP-leden, lees meer op Mijn LVVP. De afgelopen week bereikten ons echter berichten dat LVVP-leden deze voorrang geweigerd wordt. Het ministerie heeft de LVVP anderhalve week geleden per brief meegedeeld dat de voorrang ook voor de LVVP-achterban geldt en ons verzocht dit aan onze leden bekend te maken. De weigering is dus onterecht. Wij hebben hiervoor aandacht gevraagd bij het ministerie van VWS en verzocht om hierop actie te ondernemen. Krijgt u ook te maken met een weigering? Laat het ons dan weten.

Geen recht op coronabonus
LVVP-leden hebben geen recht op de zorgbonus. Dit kan enkel in uitzonderingssituaties als zij door een zorgaanbieder tijdelijk zijn ingezet op een cohortafdeling voor COVID-19 patiënten. Dat blijkt uit de Handreiking Bonus zorgprofessionals COVID-19 van VWS (paragraaf 5.2, pagina 9):

“5.2. Beroepen/functie(s)(groepen) die niet voldoen aan de afbakeningscriteria
“(…) Voor sommige zorgprofessionals is het werk grotendeels stil te komen liggen. Ook zijn er zorgprofessionals, waarvan weliswaar het werk niet is stil komen te liggen, maar die hun werk in aangepaste vorm hebben kunnen uitvoeren, waardoor zij geen aanvullende risico’s hebben gelopen en ook geen uitzonderlijke prestaties hebben hoeven leveren. Bij die laatste groep gaat het bijvoorbeeld om zorgprofessionals die vanuit huis werkzaamheden konden verrichten en daarbij bijvoorbeeld middelen als beeldbellen konden gebruiken. Voor deze zorgprofessionals is deze bonus niet bedoeld.”
“(…) De bonus op grond van de subsidieregeling is dus niet beschikbaar voor degenen die zelfstandig als zorgprofessional werken en geen zorgaanbieder zijn in de zin van de subsidieregeling.”

Mocht u wel door een zorgaanbieder zijn ingezet op een cohortafdeling COVID-19, dan is er via de zorgaanbieder misschien een mogelijkheid, zo staat in de handreiking te lezen: “Sommige zorgprofessionals uit een van de onderstaande beroepen/functie(s)(groepen)* voldoen wel aan de afbakeningscriteria. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk zijn ingezet op een cohortafdeling voor COVID-19 patiënten. Dat is wat bedoeld wordt met ‘nee, tenzij’. Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen.”

* Hier staan de gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog ook bij.

Coronavirus: ventileer uw praktijkruimte

Nu we richting de herfst gaan, zult u misschien minder gauw een raam open zetten. Toch is het belangrijk om uw praktijkruimte goed te blijven ventileren met frisse lucht van buiten. Dit is ook opgenomen in de richtlijn ggz en corona. Zet bijvoorbeeld in de tijd tussen de afspraken door tien minuten raam/ramen en deur tegen elkaar open om de lucht te verversen. Check ook de tips van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Overigens wel goed om u te realiseren dat u langer met een patiënt in dezelfde ruimte zit dan een huisarts.

Ook interessant

Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra coronakosten

Vandaag wordt bekend dat zorgaanbieders een bijdrage krijgen voor de extra kosten die zij hebben moeten maken als gevolg van ...

Lees meer

LVVP-contractenoverzicht voor leden aangevuld

Het jaarlijkse contractenoverzicht voor leden van de LVVP (alleen voor leden) is geüpdatet. Op 1 oktober 2020 verscheen de vierde versie ...

Lees meer