Over de LVVP

Actueel coronanieuws 9 april 2020

Actueel coronanieuws 9 april 2020

09-04-2020 Print

Dagelijks voegen we nieuwe teksten toe aan het coronadossier op de website van de LVVP. Bovenaan elke pagina vindt u de laatste actualisatiedatum. Nieuwe teksten zijn groen gekleurd, zodat u makkelijk kunt zien wat is toegevoegd. De ledenpagina’s met coronaberichtgeving zijn openbaar toegankelijk, zodat in deze crisistijd iedereen in de ggz zijn voordeel kan doen met de informatie die we verzameld hebben. Deze week is informatie toegevoegd over de volgende onderwerpen.

  • De tweede versie van de richtlijn ggz en corona: deze richtlijn is opgesteld door de samenwerkende partijen in de ggz en goedgekeurd door het RIVM. Hierin vindt u onder andere het beleid voor face-to-facecontact en beeldbellen, groepstherapie, beroepsgeheim en het bespreken van de thuissituatie met patiënten. Voor vrijgevestigden is paragraaf 5.2 met name van belang. De LVVP werkt met deze richtlijn, die is opgesteld in samenwerking met en goedgekeurd door het RIVM, en distantieert zich van andere schema’s die de ronde doen. Lees verder op de website >
  • Initiatieven om zorgpersoneel mentaal te ondersteunen: heeft u een initiatief, bijvoorbeeld een telefonische hulplijn, meldt u dan aan bij extrahandenvoordezorg.nlLees verder op de website >, kopje ‘Als vrijgevestigde hulp bieden aan zorgverleners die werken met coronapatiënten?’
  • De continuïteitsbijdrage die zorgverzekeraars bieden om zorgaanbieders te ondersteunen die in financiële problemen (dreigen te) komen door de coronacrisis. deze bijdrage geldt voor de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020, voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. De LVVP heeft aangedrongen op één gezamenlijk loket voor alle zorgverzekeraars, zodat slechts één aanvraag ingediend hoeft te worden. Ook de vooruitbetalingsregeling die vanaf 14 april 2020 geldt, staat open voor psychologen en psychotherapeuten. Lees verder op de website >
  • Ook de overheid biedt steunmaatregelen, onder andere voor zelfstandigen. Het is echter de bedoeling dat u bij inkomstenderving eerst de zorgverzekeraars inschakelt. Mocht dit geen of onvoldoende ruimte bieden, dan kunt u vervolgens terecht bij de overheid. Lees verder op de website >
  • De samenwerkende organisaties Zorg voor de Jeugd hebben een gezamenlijk statement uitgebracht over de zorg aan kinderen, jeugdigen en hun ouders in coronatijd. Continuering van de zorg is hierin een belangrijk punt. Lees verder op de website >
  • Vanwege de huidige coronacrisis heeft de minister van VWS besloten de verplichting voor de BIG-herregistratie voor alle artikel 3-beroepen uit te stellen tot nader order. Lees verder op de website >
  • Voor KOPP KOV gezinnen kan de coronacrisis een enorme uitdaging zijn. Om professionals, ouders en naasten hierbij te ondersteunen, zijn er door partijen in de ggz drie werkkaarten ontwikkeld met tips en handvatten. Lees verder op de website >

Ook interessant

Waarschuwing voor phishing mails Inspectie SZW

Let op! Er gaan phishing mails rond, zogenaamd afkomstig van ‘Inspectie SZW’. De Inspectie SZW meldt dit ook op de ...

Lees meer

Interview: behandelingen gaan door waar nodig en mogelijk

Behandelingen gaan door waar nodig en mogelijk. Dat betekent dat een behandeling face-to-face plaatsvindt waar dat kan. Wanneer alternatieven even ...

Lees meer