Over de LVVP

Advies vergoeding ‘andere gespecificeerde stoornissen’ herzien

Advies vergoeding ‘andere gespecificeerde stoornissen’ herzien

04-02-2015 Print

De LVVP heeft samen met LPGGz, NVvP, GGZ Nederland en P3NL gereageerd op het consultatiedocument van Zorginstituut Nederland (ZiNL) ‘Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’. Aan dit rapport is een uitgebreid traject voorafgegaan, dat heeft geleid tot een herziening van een eerder advies van ZiNL over de classificatie ‘Andere gespecificeerde stoornissen’. Het Zorginstituut is nu van mening dat deze stoornissen onderdeel zijn van de aanspraak op geneeskundige ggz.

Wij zijn het dan ook met de conclusie in het rapport eens om het eerdere advies van ZiNL zo aan te passen dat de classificatie ‘Andere gespecificeerde stoornissen’ -net als de stoornissen NAO uit de DSM-IV- toegang geeft tot de verzekerde geneeskundige ggz. De branchepartijen verzoeken het Zorginstituut om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) erop te wijzen dat de ggz-spelregels dbc-registratie hierop dienen te worden aangepast. Daarin staat namelijk nog: ‘Vermijd het registreren van de NAO (Niet Anderszins Omschreven) zoveel mogelijk.’ Inmiddels is immers duidelijk geworden dat NAO bij DSM-IV of Andere gespecificeerde stoornis bij DSM-5 de meest geschikte classificatie kan zijn. U kunt onze brief hier lezen.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer