Over de LVVP

‘De inhoud van het vak moet weer een stem krijgen!’

‘De inhoud van het vak moet weer een stem krijgen!’

04-02-2016 Print

Onder deze link, treft u de juni-editie aan van ons digitale magazine. De inhoud is ook nu weer verrassend en boeiend. Het magazine opent dit keer met een kennismaking van LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren met Damiaan Denys, voorzitter van de NVvP. In dit duo-interview spreken zij af gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren om weer een stem te geven aan de inhoud van hun vak. De LVVP is blij met dit gezamenlijke initiatief. Binnenkort vindt dan ook een eerste gesprek tussen beide verenigingen plaats om het initiatief uit te werken. Verder in dit magazine….

diverse interviews:

 • met LVVP-directeur Judith Veenendaal en plaatsvervangend LVVP-directeur Dick Nieuwpoort,
 • met bestuursleden Hans Kamsma en Alexandra Sillen,
 • met Lisette Hinderink, voorzitter van de visitatiecommissie en beleidsmedewerker Suzanne Stomp,
 • met Maud de Groot,  Elma Zwart en Frank Zwartenkot over het LVVP-project ‘sturen op functioneren’,
 • met Katja Pereira en Birgitte Beelen over e-mental health,
 • en met startend praktijkhouder Katinka Stienen.

 

en voorts:

 • een reportage over de bijeenkomst over het kwaliteitsstatuut en
 • een reportage over de LVVP-conferentie ‘Jeugd-ggz broodnodig’,
 • een profielschets van aftredend bestuurslid Christiaan Scheele,
 • de vaste column van Charlotte van der Wall,
 • het pamflet van LVVP-lid Mark van der Kruijk,
 • en tot slot de gebruikelijke boekbespreking.

 

We wensen u veel leesplezier!

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer