Over de LVVP

‘Europese zwarte lijst’ treedt op 19 januari 2016 in werking

‘Europese zwarte lijst’ treedt op 19 januari 2016 in werking

04-02-2015 Print

Op 19 januari 2016 treedt het Europese alarmmechanisme -bekend als de ‘Europese zwarte lijst’- in werking. Het verplicht landen ertoe elkaar direct te informeren als een zorgverlener een beroepsbeperkende maatregel krijgt opgelegd. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer.

Voorwaarde voor een goede uitwisseling van gegevens met andere Europese landen is wel dat ‘de keten van gegevensuitwisseling’ binnen Nederland in orde is. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van het BIG-register mag niet ter discussie staan, aldus de minister. Dat betekent dat het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) als agentschap van het ministerie van VWS tijdig op de hoogte moet zijn van wijzigingen in de BIG-registraties, zoals bijvoorbeeld pensionering. Uitspraken van het Tuchtcollege worden altijd direct verwerkt.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer