Over de LVVP

‘Kwaliteitsvragenlijst’ VGZ leidt tot onrust

‘Kwaliteitsvragenlijst’ VGZ leidt tot onrust

04-02-2015 Print

Sinds VGZ zijn kwaliteitsvragenlijst heeft rondgestuurd, ontvangen wij vele mails van verontruste leden. In een recent gesprek met VGZ hebben wij de verzekeraar er bij herhaling op gewezen dat deze vragenlijst de kwaliteit van de zorg niet inzichtelijk maakt. De vragenlijst is immers weinig toegespitst op vrijgevestigden, er is een grote nadruk op cognitieve gedragstherapie (cgt) terwijl richtlijnen ook andere vormen van psychotherapie beschrijven, er worden antwoordopties geboden van verschillende grootheden en de vragenlijst is erg omvangrijk. Ondanks dat raden we onze leden aan hun expertise te blijven profileren.

VGZ heeft te kennen gegeven zijn beleid niet te willen of kunnen aanpassen omdat het zorginkoopbeleid in dit stadium vastligt. De LVVP betreurt deze reactie, want wij zijn van mening dat zorgverzekeraars niet de partij zijn om te bepalen wat kwaliteit is. Het kennisnetwerk waarin ook professionals van de LVVP participeren, is immers bezig met het ontwikkelen van zorgstandaarden. Het is de bedoeling dat verzekeraars deze zorgstandaarden bij hun zorginkoop gaan betrekken.  Bovendien beschikt de LVVP over een uitgebreid kwaliteitsbeleid, waarin kwaliteitscriteria in alle praktijken getoetst worden middels visitatie. Ook is er beleid van ‘Sturen op functioneren’ in samenspraak met de IGZ opgesteld. De LVVP betreurt het dan ook dat VGZ hier niet op aan wil sluiten, ondanks eerdere uitspraken van de Raad van Bestuur van VGZ dat er meer aansluiting zou worden gezocht bij het kwaliteitsbeleid van de professionals.

 

Profilering van de zorgprofessional
Afgezien van de kritiek die wij hebben op de vragenlijst van VGZ, willen wij onze leden een hart onder de riem steken. U kunt zich met het invullen van deze vragenlijst als vrijgevestigd ggz-professional namelijk profileren: laat zien wat u aan expertise in huis hebt! U bent immers een hoogopgeleide zorgprofessional met een uitgebreide expertise in de behandeling van psychische stoornissen. Daarnaast volgt u de kwaliteitscriteria van de LVVP en voert u uw behandelingen op kwalitatief hoogstaand niveau uit. Laat u niet misleiden door termen als ‘zorgpaden’. De behandelingen die u verricht, getuigen immers alle van een gevolgd zorgpad.
En ook als u de vragenlijst invult, behoudt u bovendien de keuze om in de loop van dit jaar al dan niet een contract met VGZ voor 2016 af te sluiten. Die keuze hangt af van de contractvoorwaarden en blijft geheel aan u; een dergelijke overeenkomst dient immers een meerwaarde voor alle partijen te behelzen. Uw cliënten behouden ook bij geen contract het recht op vergoeding op basis van restitutie.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer