Over de LVVP

Afhandeling terugbetalingen door Menzis

Afhandeling terugbetalingen door Menzis

11-04-2019 Print

Zoals u inmiddels weet, heeft de LVVP de arbitragezaak tegen zorgverzekeraar Menzis gewonnen. Menzis zal de bedragen die zij op basis van het normatieve uurtarief over 2014 heeft teruggevorderd, terugstorten naar alle ggz-behandelaren die in 2014 lid waren van de LVVP. Om dit mogelijk te maken, zal de LVVP de naw-gegevens van de praktijken van alle leden uit 2014 aan Menzis verstrekken.

 

Het normatieve uurtarief
De klacht van de LVVP had betrekking op de wijze waarop Menzis in 2014 uitvoering heeft gegeven aan het normatieve uurtarief en de bedragen die zij op basis hiervan bij de leden van de LVVP heeft teruggevorderd. Menzis is veroordeeld tot terugbetaling van gevorderde bedragen over 2014 die gebaseerd waren op overschrijding van het normatieve uurtarief. Let op: dit geldt alleen voor leden van de LVVP. Alleen als Menzis kan aantonen dat er sprake is geweest van fraude of opzettelijke upcoding en daarover een gesprek heeft gevoerd met de zorgaanbieder, hoeft Menzis de terugvordering niet te restitueren. Terugvorderingen op basis van overschrijding van het omzetplafond worden niet terugbetaald. Over de latere jaren – waarin Menzis dezelfde uitgangspunten hanteerde – is de LVVP met Menzis in gesprek. Meer informatie leest u in dit nieuwsbericht.

Naw-gegevens praktijken naar Menzis
Om Menzis in staat te stellen uitvoering te geven aan het vonnis en de bedragen die ten onrechte zijn gevorderd terug te geven aan degenen die in 2014 lid waren van de LVVP, zal de LVVP de naw-gegevens (naam-adres-woonplaats) van de praktijken van alle leden uit het ledenbestand 2014 aan Menzis ter beschikking stellen – ongeacht of zij een contract hadden met Menzis; wij weten immers niet met welke verzekeraars leden al dan niet contracteren. Het delen van het ledenbestand met Menzis is een verwerking die het gerechtvaardigd belang van de LVVP en dat van de leden dient. De gegevens worden alleen voor dit doel aan Menzis ter beschikking gesteld; na afhandeling worden de gegevens vernietigd.

Bezwaar?
Leden die in 2014 lid waren en die er bezwaar tegen hebben dat de naw-gegevens van hun praktijk(en) voor dit doel aan Menzis doorgegeven worden, konden dit uiterlijk woensdag 10 april 2019 aan de LVVP melden via bureau@lvvp.info. De gegevens van deze leden zijn uit het bestand verwijderd.

Geen lid meer én verhuisd?
Degenen die in 2014 wel lid van de LVVP waren, maar nu niet meer én nadien verhuisd zijn, verzoeken wij om zichzelf bij Menzis kenbaar te maken. Zij kunnen een mail sturen naar vorderingenggz@menzis.nl onder vermelding van de naw-gegevens van hun praktijk én de agb-code.

Geen bericht van Menzis?
Op donderdag 11 april 2019 stuurt de LVVP de naw-gegevens van de praktijken naar Menzis. Degenen die een terugbetaling van Menzis ontvangen, zullen daarna binnen afzienbare tijd bericht van Menzis krijgen. Denkt u dat u wel recht hebt, maar ontvangt u geen bericht van Menzis? Neem dan zelf contact op met Menzis via vorderingenggz@menzis.nl.

Vragen over uw lidmaatschap in 2014?
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over uw lidmaatschap in 2014? Klik dan hier.

 

Ook interessant

LVVP komt in actie tegen onverminderd hoge administratieve lasten

Maar liefst circa 40% van hun tijd besteden vrijgevestigde ggz-professionals aan administratie; tijd die niet aan – veelal lang wachtende – patiënten ...

Lees meer

Stefan van der Stigchel hoofdspreker op LVVP-congres

In de vorige nieuwsbrief berichtten we u al dat Malou van Hintum, Paul Blokhuis en Dirk de Wachter in diverse ...

Lees meer