Over de LVVP

Akwa: alliantie kwaliteit in de ggz krijgt vorm

Akwa: alliantie kwaliteit in de ggz krijgt vorm

03-05-2018 Print

De gezamenlijke ggz-partijen, waaronder de LVVP, zijn verenigd in de Agenda ggz Gepast Gebruik & Transparantie (AGGT). De agenda staat aan de basis van akwa, het nieuwe kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg. Cathy van Beek MCM is benoemd tot bestuursvoorzitter van akwa.

Kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties

Onder leiding van Alexander Rinnooy Kan wordt akwa, alliantie kwaliteit in de ggz, dit voorjaar opgericht. Het instituut krijgt als kerntaken de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties (lees: ROM). Akwa krijgt een onafhankelijk bestuur en een Raad van Toezicht bestaande uit de vertegenwoordigende organisaties van professionals -waaronder de LVVP-, patiënten en hun naasten en zorgaanbieders. (Een deel van) de activiteiten en infrastructuur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) worden in akwa ondergebracht. Per 1 januari 2019 zal akwa volledig operationeel zijn.

 

‘Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid’

De onlangs benoemde bestuursvoorzitter Cathy van Beek (1956) wordt gerekend tot een van de meest invloedrijke vrouwen in de zorg. Van Beek was eerder vicevoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en lid van de raad van bestuur van het Radboudumc. Ze heeft veel zin in de nieuwe functie. ‘Ik verheug me erop om mij als onafhankelijk voorzitter van akwa door het perspectief van mensen met psychische aandoeningen te laten inspireren. En om dit vervolgens mogelijk te maken via kwaliteitsstandaarden voor zorgprofessionals en het stimuleren van het waardevol gebruik van de standaarden. Kwaliteit en ook toegankelijkheid en betaalbaarheid van het integrale aanbod van zorg zijn voor patiënten en hun naasten, voor zorgprofessionals en de maatschappij essentieel”.

Ook interessant

13 juni 2018: algemene ledenvergadering LVVP

Op woensdag 13 juni a.s. vindt van 18.00 tot 21.00 uur de voorjaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de ...

Lees meer

Nieuwe hulp voor keuze praktijksoftwarepakket

Een praktijksoftwarepakket heeft impact op het gehele administratieve proces in een vrijgevestigde ggz-praktijk. Maar welk pakket past nou het beste? ...

Lees meer