Over de LVVP

Akwa benoemt 5-koppig bestuur

Akwa benoemt 5-koppig bestuur

20-06-2018 Print

Akwa – alliantie kwaliteit in de ggz – heeft vijf nieuwe bestuursleden benoemd. Hiermee is het bestuur van akwa compleet. De komende maanden krijgt de alliantie nader vorm. Per 1 januari 2019 is de organisatie operationeel en is akwa hét kwaliteitsinstituut voor de ggz.

Kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid

Akwa zet in op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt met de (door)ontwikkeling en ondersteuning van de implementatie van zorgstandaarden en kwaliteitsregistraties. Patiënten, hun naasten en professionals hebben hierbij de regie. Bij de uitvoering zijn ook zorgaanbieders en financiers betrokken.

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit leden met diverse achtergronden en expertises:

  • Arnoud van Buuren: psychotherapeut, voormalig voorzitter LVVP
  • Stynke Castelein: medisch socioloog, bijzonder hoogleraar herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen Rijksuniversiteit Groningen/Lentis, hoofd onderzoek Lentis
  • Bart Groeneweg: bestuurslid Depressievereniging, bestuurder diverse organisaties
  • Ralph Kupka: hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum; psychiater bij GGZinGeest en Altrecht
  • Berno van Meijel: lector en bijzonder hoogleraar ggz verpleegkunde Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS

 

“Kwaliteit is zwakke punten verbeteren, maar zeker óók sterke punten benadrukken.”

Stynke Castelein en Berno van Meijel zijn twee van de nieuw benoemde bestuursleden. “Kwaliteitszorg moeten we voortdurend toetsen op de directe impact die het heeft op de behandeling van de patiënten en naasten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zo profiteren zowel patiënten, naasten als professionals optimaal van de aangeboden zorg. Kwaliteit is zwakke punten verbeteren, maar zeker óók sterke punten benadrukken.” Ralph Kupka vult aan: “Kwaliteit van zorg is een intelligent samengaan van wetenschappelijke evidentie en klinische expertise, afgestemd op die ene persoon die voor je zit.” Bart van Groeneweg: “Goede kwaliteitszorg maak je altijd samen!’

Voorzitter Cathy van Beek is verheugd met de benoemingen: “Met dit breed samengestelde en enthousiaste team kunnen we ons gezamenlijk richten op het verder verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en het genereren van kwaliteitsinformatie die voor patiënten, professionals en financiers van de zorg van betekenis is. We gaan in gesprek, aan de slag en maken zo samen van akwa een succes.”

Ook interessant

Nieuw hoofdlijnenakkoord voor de ggz

Partijen in de ggz, waaronder de LVVP, zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen van een nieuw hoofdlijnenakkoord ...

Lees meer

‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar!

Praten over je depressie, dat doen de meeste mensen niet zo gauw. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is het ...

Lees meer